/ זכויות נשים. יהדות. מדינה: עיון מבואי במחשבה פמיניסטית לקראת התחדשות רעיונית

/
EN
הצטרפו לניוזלטר שלנו

זכויות נשים. יהדות. מדינה: עיון מבואי במחשבה פמיניסטית לקראת התחדשות רעיונית

מרכזות

עמיתת דוד הרטמן

חוקרת במרכז קוגוד

תיאור הסמינר

ימי חמישי בשעה 11:00

מרכזת: כוכב אלקיים לוי

במציאות הפוליטית והחברתית של ימינו, שבה מתחוללים שינויים דרמטיים במרקם העדין שבין היהדות והמדינה, שזורות לעומק סוגיות מגדריות. גם ההגנה החלקית ביותר הקיימת היום במדינת ישראל על זכויות נשים, נתפסת לא אחת כאיום יסודי על אופיה היהודי של המדינה.

בסמינר נבקש להעמיק בסוגיות אלו ובחוזה החברתי שנפתח מחדש ביחסי דת ומדינה והנשים שביניהן. בשלב הראשון, נציב תשתית משותפת דרך לימוד של טקסטים פמיניסטיים מכוננים מהם נגזור משמעויות בשיח מתמשך בין עבר להווה, בין ישן לחדש. נבקש להתמקד בפערים ובהזדמנויות לשינויים תשתיתיים במערכת היחסים בין דת ומדינה בהקשרים אלו.

הסמינר יהווה תיבת תהודה בשאלות עכשוויות הכרוכות בהגנה על זכויות נשים ובממשק הדאוב בין יהדות למדינה באופן שיתכנס לכתיבת תוצר משותף עם ערך עמוק ורחב בשאלות אלה.

חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics