/ תוכנית בארי

העתיד – עין לציון – עשור שמיני

שיעור חינוך לגליון העשור השמיני מתוך גליונות עין לציון

עין לציון עשור שמיני


שיעור החינוך מבוסס על גליונות "עין לציון" – דפי לימוד צבעוניים, הבנויים במתכונת בית מדרשית, כדי לאפשר שיחה ודיון בשאלות של זהות וערכים, לכבוד 70 שנה למדינת ישראל.

את הגליונות, כמו גם מידע נוסף ומדריכים למורה ניתן למצוא באתר תרבות יהודית-ישראלית של משרד החינוך.

תכנית "עין לציון" היוצאת לכבוד שנת השבעים למדינה, היא פרי שיתוף פעולה של משרד החינוך, הפיקוח על הוראת תרבות יהודית-ישראלית, ותכנית בארי, מכון הרטמן.

חלק א –  מה זה "עתיד" ועתידנות

את השיעור נפתח בדיון קצר בשאלה מה זה "עתיד", ונבקש מהתלמידים לתת תחזיות לעתיד של העשור הקרוב. המורה ינחה את הדיון כך שהתחזיות יהיו ממגוון תחומים ולא רק טכנולוגיה: כלכלה, חברה, פוליטיקה, ספורט וכו'.

לאחר הדיון ניתן לצפות בסרטון של ילדים שמנסים לנחש מה יהיה בעתיד. בעולם המדע, הנסיון לצפות את מה שיקרה בעתיד אינו שרירותי אלא מבוסס על מחקרים בתחום שנקרא "עתידנות".  בערך "עתידנות" בויקיפדיה מודגשת המחלוקת לגבי מידת המדעיות של תחום מחקר העתידים.

11

חלק ב – עתיד מדינת ישראל

נחלק את התלמידים לשבע קבוצות. כל קבוצה תקבל גליון ע' לציון מעשור אחר, ובעזרתו תבנה את גליון העשור השמיני. קבוצת העשור הראשון תנסה לחזות את העשור השמיני בתחום של ישראל ויהדות העולם (עליה מחד ומצב הקהילות מחוץ לישראל מאידך), קבוצת העשור השני תנסה לחזות בתחום של זיכרון השואה (למשל כיצד ייראה זיכרון השואה ללא עדויות חיות של ניצולי שואה), קבוצת העשור השלישי תעסוק בתחום יחסי מדינת ישראל ומדינות האיזור, וכו'

מלבד הנושא המרכזי של כל גליון, כל קבוצה תבנה גם את "הצד השני" של הגליון, ותכתוב תסריטים לשלושה אירועים חדשותיים מרכזיים שיתרחשו בעשור השמיני.

חלק ג – גליון העשור השמיני הכיתתי

בחלק זה תציג כל קבוצה בקצרה את הנושא המרכזי שלה, התחזית לנושא המרכזי, ואת שלושת האירועים של העמוד השני בגליון. לאחר הצגת האירועים יבנו כל תלמידי הכיתה שני גליונות עתיד כיתתיים:

  1. גליון עתיד של העשור השמיני כפי שאנחנו חוזים שיהיה
  2. גליון עתיד של העשור השמיני כפי שהיינו רוצים שיהיה

הגליונות יכולים להיות מבוססים על עבודת התלמידים בקבוצות, או גליון עם נושא מרכזי חדש.

חלק ד – סיכום

בשלב הסיכום נדון בשאלה מה עלינו לעשות, כיחידים וכחברה, על מנת שהגליון השמיני של המדינה ייראה כמו זה שאנחנו רוצים. ניתן לדון בשאלות הבאות:

  • מהי האחריות של כל אחד מאיתנו?
  • האם אנחנו כתלמידים יכולים להשפיע על כך?
  • מה איננו יכולים לעשות?

לבסוף ניתן להעביר את הדיון לעתידים אישיים, ולשאול תלמידים איך ואיפה הם רואים את עצמם בעשור הבא?

 

עוד בנושא
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics