/ תוכנית בארי

המחאה החברתית – עין לציון – עשור שביעי

שיעור חינוך לגליון העשור השביעי מתוך גליונות עין לציון

עין לציון עשור שביעי


שיעור החינוך מבוסס על גליונות "עין לציון" – דפי לימוד צבעוניים, הבנויים במתכונת בית מדרשית, כדי לאפשר שיחה ודיון בשאלות של זהות וערכים, לכבוד 70 שנה למדינת ישראל.

את הגליונות, כמו גם מידע נוסף ומדריכים למורה  ניתן למצוא באתר תרבות יהודית-ישראלית של משרד החינוך.

תוכנית "עין לציון" היוצאת לכבוד שנת השבעים למדינה, היא פרי שיתוף פעולה של משרד החינוך, הפיקוח על הוראת תרבות יהודית-ישראלית, ותוכנית בארי, מכון הרטמן.


חלק א: אתגר התקציב

את השיעור נפתח במשחק שנועד להמחיש את הקושי של ישראלים רבים לעמוד בהוצאות הגבוהות של ניהול משק בית בישראל בעקבות יוקר המחיה הגבוה. נחלק את התלמידים ל-10 קבוצות, וכל קבוצה תייצג משפחה בת 4 נפשות ששייכת לאחד העשירונים המופיעים בתרשים בעמוד הראשון בדף הלימוד, מתוך נתוני הלמ"ס. כלומר שקבוצה מספר 1 תדמה משפחה עם הכנסה של 4,275 ש"ח בחודש, קבוצה 2 משפחה עם הכנסה של 6,896, וכן הלאה עד לעשירון העליון, עם הכנסה של 35,244 ש"ח לחודש.

נחלק לקבוצות את טבלת ההוצאות הבאה, ונבקש מהם לדון ביניהם ולהכריע בשאלה כיצד להוציא את הכסף שעומד לרשותם:

סעיף הוצאה סכום הוצאה
דיור (משכנא/שכירות)
אחזקת רכב (כולל מחיר הרכב, ביטוח חובה, ודלק)
חשבונות חשמל ומים
אוכל
בילויים, מסעדות, תרבות ופנאי
ביטוחים (רפואי משלים + ביטוח חיים)
ביגוד + הנעלה
חסכונות (פנסיה, קופת גמל, ועוד)
קיץ (נסיעות לחו"ל, קייטנות, חופשה משפחתית)
אחר
סך הכל הוצאה:

 

חלק ב: דיון במליאה

לאחר אתגר התקציב, נבקש מנציגי הקבוצות לשתף את חבריהם לכיתה באופן חלוקת התקציב בעשירון שלהם. נקרא במליאה את שני הקטעים המופיעים במרכז העמוד הראשון:

גישת מדינת הרווחה

גישת השוק החופשי

ונדון בשאלות הבאות:

  • איזו מבין שתי הגישות הללו היא הרווחת בישראל, למיטב ידיעתכם?
  • מהם היתרונות ומהם החסרונות שבכל אחת מן הגישות?
  • באיזו מבין שתי הגישות תבחרו, ומדוע?

חלק ג: מחאת 2011

לסיכום השיעור נקרא את הקטע האמצעי בעמוד הראשון של דף הלימוד תחת הכותרת המאבק על דמותה הכלכלית והחברתית של מדינת ישראל בעקבות המחאה החברתית של 2011, ונצפה יחד בסרט קצר שהוקרן בחדשות באותה העת:

עוד בנושא
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics