/ תוכנית בארי

מיזוג ואפליה – עין לציון – עשור רביעי

שיעור חינוך לגליון העשור הרביעי מתוך גליונות עין לציון

עין לציון עשור רביעי


שיעור החינוך מבוסס על גליונות "עין לציון" – דפי לימוד צבעוניים, הבנויים במתכונת בית מדרשית, כדי לאפשר שיחה ודיון בשאלות של זהות וערכים, לכבוד 70 שנה למדינת ישראל.

את הגליונות, כמו גם מידע נוסף ומדריכים למורה  ניתן למצוא באתר תרבות יהודית-ישראלית של משרד החינוך.

תכנית "עין לציון" היוצאת לכבוד שנת השבעים למדינה, היא פרי שיתוף פעולה של משרד החינוך, הפיקוח על הוראת תרבות יהודית-ישראלית, ותכנית בארי, מכון הרטמן.


חלק א': עוד לא אבדה תקוותנו

את השיעור נפתח בצפיה בסרטון מתוך קמפיין שהפעיל משרד המשפטים לפני כמה שנים:

לאחר הצפיה בסרטון, נעלה לדיון את השאלות הבאות:

  • מהו הסיפור שחוזר על עצמו בסרטון? האם אי-פעם נתקלתם באירוע דומה במציאות?
  • איזו בעיה מוצגת בסרטון שבו צפיתם זה-עתה? איזה פתרון מוצג לבעיה זו? האם מדובר בפתרון ישים?
  • איזו מוזיקה מתנגנת ברקע האירועים המוצגים בסרטון? מה מבטאת לדעתכם הבחירה במוזיקה הזו?

חלק ב': אפליה בחברה הישראלית

כעת, נשאל את התלמידים איזה קבוצות בישראל סובלות מאפליה על רקע מוצאם או תרבותם. בין היתר, עשויים התלמידים למנות את הקבוצות הבאות: ערבים; מזרחים; עולים חדשים (מאתיופיה, ברה"מ לשעבר, או מקומות אחרים); חרדים/דתיים; ועוד…

לאחר שאספנו את התשובות ברשימה מסודרת על הלוח, נערוך דיון כיתתי בשאלה הבאה:

  • מהו היחס הראוי בין קבוצת הרוב לבין קבוצות המיעוט בחברה הישראלית?

חלק ג': אחדות או אחידות?

כעת, נחלק את התלמידים לקבוצות של 3-4, ונבקש מהם לקרוא בעיון את שני המקורות שמופיעים בצידי החלק הראשון של העמוד הראשון בגיליון ע' לציון: העשור הרביעי:

דוד בן-גוריון: "להתיך מחדש" אומה

אלי עמיר: בין "אחדות" ל"אחידות"

לאחר שקראו את המקורות, ישיבו יחד לשאלות הבאות:

  • סכמו במילים שלכם את עיקרי הדברים של דוד בן-גוריון ושל אלי עמיר.
  • מהם ההבדלים העיקריים בין החזון שמתאר בן גוריון לבין המציאות שמתאר אלי עמיר?
  • מהם היתרונות ומהם החסרונות שבכל שיטה?
  • נסו לחשוב על דרך ליצור חברה שמשלבת בין היתרונות משתי השיטות ומתגברת על החסרונות שבשתי השיטות.

חלק ד': סיכום

לסיכום השיעור נזמין את התלמידים לאתר בדף הלימוד מקור שמתקשר איכשהו לסיפורם האישי או המשפחתי. נקדיש כמה דקות בסוף השיעור לבמת שיתוף שבו יוכלו התלמידים לשתף את המקורות שבחרו ואת סיפורם האישי.

עוד בנושא
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics