לא כי אנחנו הכי טובים: למה דווקא לנו ניתנה התורה

אפשר להבין את הבחירה בעם ישראל לקבל את התורה כהוכחה להיותו עם סגולה, מוסרי ועליון על שאר העמים, אבל אפשר להבין זאת גם אחרת

שבועות הוא חג מתן תורה. אבל למה דווקא אנחנו קיבלנו תורה?

לפי אחד המדרשים המפורסמים, אלוהים פונה לעמים שונים והם מסרבים לקבל את התורה, משום שבטבעם הם רוצחים נואפים וגנבים, ואילו העם היהודי, הטוב והמוסרי, אומר "נעשה ונשמע" ועל כן נבחר לקבלה.

ד"ר חנה פנחסי מביאה סיפור חז"לי נוסף, שממנו עולה סברה אחרת: התורה מכירה בחולשות האנושיות המובנות באדם בהיותו חלק ממשפחה, מקהילה ומעם. לתורה יש תפקיד בתיקון האדם, ובכלל זה גם העם היהודי זקוק לתיקון, ואין לו כל יתרון מהותי על עם אחר.

לדעתה, על היהודי לבחור: האם יבחר לראות בכך שהתורה ניתנה דווקא לנו הוכחה לעליונותנו על מי שסביבנו, או האם יבחר לשאת באחריות לדבוק במסורת שלנו, כדי לחתור להיות לגירסא הטובה ביותר של האנושיות?

השארת תגובה