שיעור 6: מסורת ותרבות – טקסט, קהילה, וחידוש


שיעור זה הוא חלק מהקורס "מסורת ותרבות פרשנית" בהנחיית פרופ' אבי שגיא. לחזרה לקורס לחצו כאן.

לחזרה לסדרת הקורסים המצולמים של תוכנית בארי לחצו כאן.


קישור לשיעור

תקציר:

במסגרת שעור זה נחזור ונעמיק בשאלת היחס שבין מסורת ותרבות. נטען כי תרבות היא מסורת, אבל המסורת אינה סגורה היא חוזרת ונבנית כל פעם מחדש. מסורת חוזרת ולשה את החומרים שקיבלה מדורות קודמים ומחדש אותם; מפרשת אותם מחדש או יוצרת שכבה חדשה על שכבת המסורת העתיקה הקיימת כבר. המושג 'מוסרת" אינו מסמן את העבר בלבד. הוא מסמן את העבר שהוכנס לתוך ההווה ונעשה ליסוד של חיינו. במסגרת זו הכנסת העבר לחיים מטעינה את העבר בפרשנות ההווה. כך אפוא מסורת אינה שריד של העבר שבדרך כלשהי נותר לפליטה בהווה. המסורת היא התרחשות מתמדת, שאינה מתקבעת לעולם. קיבועה של המסורת נעשה על ידי מגמות פונדמנטליסטיות המבקשות שליטה, או על ידי תיאורטיקנים שהנחת המוצא שלהם היא שחיי אדם מכוננים על ידי עימות.

מקורות נלווים

שעור זה מיוסד על החומר שהביבליוגרפי שהוצג בחמשת השעורים הקודמים.