/ תוכנית בארי

שיעור 4: הבניית התרבות – משמעותו של הריטואל

מרצה: פרופ' אבי שגיא


שיעור זה הוא חלק מהקורס "מסורת ותרבות פרשנית" בהנחיית פרופ' אבי שגיא. לחזרה לקורס לחצו כאן.

לחזרה לסדרת הקורסים המצולמים של תוכנית בארי לחצו כאן.


קישור לשיעור

תקציר:

בשני השעורים הבאים נעסוק בשאלת מקומו של הריטואל בהקשרים התרבותיים-חברתיים שבתוכו הוא מתופעל. בשיעור הראשון אתמקד בניתוח משמעות הריטואל, ואתמקד בניתוח התפיסה שלפיה הריטואל היא יסוד מרכזי בתרבות והוא צובר לתוכו את מכלול המשמעויות של התרבות. הריטואל הוא מעין טקסט שיש לו שלושה רכיבים: הטקסט המנחה את ביצוע הריטואל, הריטואל עצמו, ומבצעי הריטואל. הריטואל, כך נטען הוא טקסט הנכתב במשותף על ידי העבר שבו עוצב ועל ידי מבצעיו בהווה. מכאן שהריטואל אינו סטאטי ויש בו דינמיות גם אם דינמיות זו מובלעת ואינה דרמטית.

מקורות נלווים

  1. אבי שגיא, לקראת תיאוריה הרמנויטית של הריטואל (המאמר מצורף כאן)
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics