בין השמשות

אסופת "בין השמשות" מכילה מאמרים ויצירות פרי עטם של אנשי תוכנית בארי. אנו מקווים שאסופה זו תשמש מקור השראה ועניין לכל השותפים בעשיה החינוכית בתחום התרבות היהודית-ישראלית.