בוחרים לדבר בחירות

כנס ומערכי שיעור ופעילות לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה


הירשמו עכשיו:

מורות ומורים יקרים,

תקופת הבחירות היא תקופה מאתגרת עבורנו, שכן על כתפנו מונח עול החינוך ואנו נדרשים  לתווך לדור העתיד את השיח הפוליטי והחברתי המקטב. אולם, זוהי גם הזדמנות נפלאה לעסוק בכיתה בשאלות נוקבות וחשובות לכולנו: לדבר על קיצוניות ומתינות, להתנסות בדיאלוג מכבד, להיאבק בגזענות, להזכיר את זכויות אדם וחובותיו, להכיר את גבולות חופש הביטוי ולחתור לשוויון. תפקידנו לחשוף את התלמידים והתלמידות לסוגיות הנמצאות על סדר היום הציבורי, להסביר דעות שונות ונימוקים העומדים מאחוריהן ולעודד גיבוש של זהות ועמדה אישית. להשתלב ולשלב את תלמידינו ב'מחלוקת לשם שמיים', הניצבת בלב התרבות הפוליטית הדמוקרטית ובמרכז התרבות היהודית מאז ומעולם.

להלן מוצגים מערכי שיעור מגוונים, העוסקים בנושאים אלו ואחרים הן מנקודות מבט שונות: אנושית, ישראלית ויהודית. השיעורים מסודרים על פי שאלות נפוצות שעשויות להישאל בימים אלו בכיתה. מטרת השיעורים לזמן מקורות, שאלות, ותרגילים מקדמי דיון, שיסייעו בידינו לפתוח בשיחה עם התלמידים ולכוון אותה לשאלות ערכיות, למחשבה מקדמת ולבניית חברה טובה יותר.

הרגישו מוזמנים ומוזמנות לפנות אלינו לבקש רעיונות וסיוע ולהתלבט יחד כיצד להבנות את השיח בכיתה, וכיצד להתאים שיעורים, מקורות ופעילויות באופן הרלוונטי ביותר.

שתפו אותנו בשיעורים מוצלחים שמצאו אוזן קשבת, בשיח כיתתי שפתח לבבות, בשאלות טובות שהשכלתן לשאול, בדוגמאות שדייקו את הדיון, ובפדגוגיה מקורית שקידמה את המטרה. שתפו אותנו ונשתף הלאה.  [email protected].

הרשמה לכנס בוחרים לדבר בחירות:

ריבוי דעות

תלמידיי חושבים שרק למי שדומה להם זכות לבחור ולהיבחר. איך אגרום להם לתת לגיטימציה לשונות?

איך לנהל שיח מכבד?

כל שיח פוליטי בכיתה מידרדר מיד לגזענות ולאלימות ואני מוצאת עצמי נמנעת ממנו. איך אנהל דיאלוג מכבד וקשוב?

המשיכה לקיצון

תלמידותיי מגיבות רק לקיצוניות (משני הצדדים). עמדות מתונות או מורכבות נראות להן חלשות…

חופש הביטוי

לתלמידים שלי אין מסננת בין הבטן לפה. הם מרשים לעצמם להגיד הכל, אבל כועסים כשאחרים לוקחים לעצמם היתר דומה

שאלה של אמון

לתלמידות שלי אין אמון בהנהגה ובמוסדות המדינה והן אינן מוכנות לקבל את הכרעת הרוב. איך ניגשים לזה?

אל מול האדישות