אופקים

כתב העת של מכון הרטמן

על כתב העת

למכון הרטמן, המוציא לאור את כתב העת 'אופקים', יש שליחות מרכזית אחת מיום היוסדו: לטפח הגות יהודית ליברלית ורלוונטית לדורנו ולהפיץ את בשורתה ברחבי העולם היהודי ואף מעבר לו. כתב העת שאתם מחזיקים בידיכם נועד להיות נדבך נוסף ומשמעותי בשליחות הזו. מטרתו היא להתמודד עם השאלות החשובות ביותר של הזהות היהודית והישראלית, כמו גם לעסוק בסוגיות אוניברסליות המנסרות בחלל עולמנו מנקודת מבט יהודית, וזאת מתוך פתיחות לעמדות שונות ומגוונות לצד עמדה ברורה ויציבה משלנוהיהדות שאנחנו מדברים בשמה היא בעלת צבע מובהק: צבע סובלני, הומניסטי וליברלי; דואג לכבוד האדם וגם לחירותו.