סימני הסדר - המדרשייה לבנות

הלכות מנהגים ורעיונות לקראת ליל הסדר

לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה – מדרשיית הרטמן מציגה סדרת סרטונים של 'סימני הסדר' :

בהתקדש עלינו חודש ניסן, אנו מציינות את התחדשות הטבע, את הגאולה הלאומית ואת המשפחתיות ששיאן בליל הסדר. לאחר שמטר החורף  רחץ את העולם והרווה את האדמה, החלו כעת כרי דשא להוריק ומרבדים של פריחה משבצים את הנוף בפסים של צבע. התחדשות הטבע הקוסמית מחדשת גם את הלבבות המכינים עצמם לחג הגאולה.

אולם בהתחדשות הטבעית לא די לנו. רגע לפני שנתפזר לחוג את הפסח בבתינו, כינסנו כאן יציאת מצריים סמלית משלנו, חציית ים סוף פרטית; כדי להיות מגידות בה זו לזו וגם לעצמנו, על גאולתנו ועל פדות נפשנו. ניקיונות הבית, הרחצה והצחצוח החיצוני אינם אלא הקדמה להכנה הרוחנית התרה אחר משמעות, שאנו זקוקות לה על מנת להכין עצמנו באמת לחג.

לפיכך, הקדשנו מחשבה ולימוד כדי להוציא מעצמנו רעיונות ופירושים, שיש בהם מבט מרחיב ומעמיק, גם אם לא ממצה, על שאמרו רבותינו בהגדה ועל שקבעו בהלכות החג. ניסינו לקשור בין המקורות העתיקים לחיים העכשוויים  שלנו, תוך שאנו כורכות אותם יחד.

בימים הקרובים תקדישו גם אתן, התלמידות, זמן להכנת דברי תורה וחידושים משלכן על מנת להציגן בשולחן הסדר הערוך בביתכן. אל תתביישנה לחלוק את צפונות ליבכן עם סביבתכן, להשמיע את קולכן, לברך ולהתברך ולמצוא את מקומכן ליד שולחן המשפחה. הרעיונות המכונסים בסרטונים אלו בנויים על פי סימני הסדר והם כוללים תובנות, פירושים ודרשות, שאנו מזמינות אתכן ללמוד ולשנן, על מנת לתת עומק להלכות ומנהגי החג ומתוך רצון לחגוג ולהלל למי שאמר והיה העולם; ויהי רצון שנמשיך ונרצה כל אחת עם בני משפחתה, לעסוק ביציאת מצריים כל אותו הלילה.