תמכו בנו
ירושלים מחלון הרכבת הקלה
סידרת שיעורים בנושא ירושלים לחטיבה העליונה

שנת הלימודים הקרובה הוכרזה על ידי משרד החינוך כשנת אחדות ירושלים.

ירושלים, מעבר להיותה בירת ישראל, מקפלת בתוכה בעצימות רבה קונפליקטים וסוגיות יסוד המעסיקות את החברה הישראלית כולה. ומעל לכול, ירושלים היא לא רק מוקד של קדושה וערכים, ירושלים היא עיר של אנשים. יש בה פסיפס מרתק של דתות, עדות, ריחות וצלילים, המלמדים עד כמה ירושלים מסוגלת להכיל בקרבה שונות וגיוון של החוויה האנושית.

מערך השיעורים שלפניכם מציע לנו פגישה עם אתרים שונים בעיר, המזמנים לנו הצצה אל הצבעים, הריחות והצלילים שיש לירושלים להציע. כל אחת מה"תחנות" שנבקר בהן מזמנת דיון בשאלות חברתיות, מוסריות ופוליטיות שהעיר ירושלים גדושה בהן.