תמכו בנו

/
EN
הצטרפו לניוזלטר שלנו

קורס: גיור וזהות יהודית

לימוד רחב יריעה בהנחיית פרופ' אבי שגיא

קורס: גיור וזהות יהודית

הכלוידאוהסכתים

23 בפבר׳ 2022

פרופ' אבי שגיא בוחן את מושג הגיור לאור מקורות יהודיים מכל התקופות, וכן את מקומו במציאות חיינו כיום

6 במאי 2021

שיעור המבוא לקורס עוסק בניתוח חשיבות ה"גבול" שבין זרות להשתייכות, וכן מוצגים בו הנושאים שיידונו: גיור - כניסה לעם או לדת? מהו תפקיד המצוות? ומה מקום הגיור במדינה, בעם ובתרבות?

6 במאי 2021

דיון בהשתתפות ד"ר אורית אבנרי על ההדגשה שעם ישראל צריך לזכור את גרותו באופן מתמיד, ובשאלה מהי המשמעות של תודעת הגרות ומה ההבדלים בין הישראלי לגוי

6 במאי 2021

כיצד מצטרפים לעם היהודי. דיון לאור מקרי הבוחן: עזרא ונחמיה והמצאת המושג "זרע הקודש" למול סיפור מגילת רות

6 במאי 2021

דיון בהשתתפות ד"ר אורית מלכה על במעמדו של הגר מנקודת המבט של קיום המצוות במקרא: האם ההצטרפות לקהילה היא שעומדת ביסוד החיוב של הגר באותן מצוות? מה המאפיין של מצוות אלה? וכיצד פירשו חז"ל את המקורות המקראיים העוסקים בחיוב הגר במצוות?

6 במאי 2021

מהו מקומו של הדיון על המצוות בטקס הגיור? האם בעיצוב דיון זה החכמים מוטרדים מקיום המצוות של הגר בפועל ממש, או רק מתחולת המצוות עליו? שיחה עם ד"ר אורית מלכה

6 במאי 2021

שיחה עם ד"ר אריאל פיקאר על שלושת הרכיבים המרכזיים בגיור, המופיעים בספרות ההלכה - מילה, טבילה וקבלת המצוות - משמעותם, והזיקה ביניהם

6 במאי 2021

דיון על הפולמוסים סביב הגיור ועל התנודות סביב שאלת ההתחייבות לשמירת המצוות במסגרת טקס הגיור: האם גיור הוא הצטרפות לעם או לדת? שיחה עם ד"ר אריאל פיקאר

6 במאי 2021

גיור וזהות יהודית – הרהורים על שאלת היחס שבין מסורת לבין מציאות משתנה

6 במאי 2021

דיון עם נשיא מכון הרטמן, הרב ד"ר דניאל הרטמן, על עמדת הרמב"ם בנושא הגיור מנקודת מבט ביקורתית

6 במאי 2021

לאחר הקמתה, המדינה נטלה לעצמה את הזכות להגדיר מיהו יהודי. שיחה עם הרב ד"ר דניאל הרטמן על החלטה זו ועל השלכותיה

6 במאי 2021

בעולם היהודי רבים רואים את עצמם, ואף נתפסים כך גם בעיניי אחרים, כיהודים וזאת מבלי שעברו כלל טקס גיור מסורתי. שיחה עם הרב ד"ר דניאל הרטמן על משמעות תופעה זו בעיצוב הזהות היהודית

6 במאי 2021

שיחה עם הרב ד"ר שרון שלום על היחס לעולים מאתיופיה, על הגיור לחומרה ועל היחס של הרבנות הראשית ליהדותם

6 במאי 2021

שיחה עם לאנה זילברמן סולוביי על היחס לעולים מברית המועצות, והשאלות החוזרות ונשנות בעניין יהדותם

6 במאי 2021

מהו המצב המשפטי בישראל בנוגע לגיור? ומהן הנסיבות וההצדקות להכרה בסוגי גיורים שונים על-ידי המחוקק ובית המשפט. שיחה עם ד"ר משואה שגיב

6 במאי 2021

סקירה של פסקי הדין המכוננים את אפשרויות הגיור והביטויים השוים שלהם: פסק דין רופאייזן, בעניין האח דניאל, ופסק דין שליט. שיחה עם ד"ר משואה שגיב

6 במאי 2021

מיהו יהודי במשפט הישראלי? נראה כי ישנן תשובות שונות לכך, בהתאם לצרכים ותכליות שונות. שיחה עם ד"ר משואה שגיב

6 במאי 2021

מצד אחד, באמצע המאה ה-20, גם מי שהתכחש ליהדותו – סבל בעטייה. מצד שני, הציונות חוללה מהפך בתפיסת מרכז הזהות היהודית והשתתה על התפיסה הלאומית. שיחה עם הרב ד"ר רני יגר

6 במאי 2021

העלייה לישראל מכוח חוק השבות יצרה מציאות חברתית נרחבת של יהודים על פי הזדהות - יהודים השתלבותם בחברה הישראלית ומילוי החובות השונים (דוגמת שירות צבאי), אבל לא יהודים מבחינת היכולת שלהם לממש שייכות וזכויות יסוד אזרחיות (נישואין). שיחה עם הרב ד"ר רני יגר

6 במאי 2021

הצעה לדגם של בית דין מורחב המורכב מ-12 נציגים ונציגות של זהויות שונות בעם היהודי. דיון על מצב הגיור כיום והצעה לפיתרון מאת הרב ד"ר שרגא בר-און

ראו עוד
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics