קורס: גיור וזהות יהודית

לימוד רחב יריעה בהנחיית פרופ' אבי שגיא
קורס: גיור וזהות יהודית