קורס: גיור וזהות יהודית
לימוד רחב יריעה בהנחיית פרופ' אבי שגיא
קורס: גיור וזהות יהודית