/ תוכנית בארי

תיקון עולם במשנה ובהגות הציונית

השתלמויות בארי תשפ"א

השתלמות למורי תרבות יהודית ישראלית לפי תכנית הלימודים החדשה לכיתה ח'

רקע

ההשתלמות מבקשת להתבונן על החברה כמבנה בעל משמעות וחוקים משלו ועל הייעוד המוסרי והרוחני של  תיקון עולם באמצעות היכרות ולימוד של היצירה המרכזית של התורה שבעל פה המשנה.  מתוך הסוגיות העולות מן המשנה, נצא לעיסוק בתיקון החברה ובדמותה של חברת המופת.

נכיר את לשונה וסגנונה המיוחד של המשנה, וכיצד בא לידי ביטוי באמצעות שפת ההלכה הרעיון של תיקון העולם ויצירת חברה ראויה. בעקבות המשנה נדון בשאלות חברתיות וערכיות שונות: מהו ייעודו ומחויבותו של  היחיד לעצמו, לזולתו, לקהילה ולסביבה?  כיצד מעוצבת חברה? מי מוביל אותה, וכיצד מתקבלות בה הכרעות חשובות? וכן נדון בסוגיות ואירועים היסטוריים שהיו במוקד השאיפה לתיקון העולם וליצירת חברת מופת.

קהל היעד
צוות הוראת תרבות יהודית ישראלית
מסגרת ההשתלמות: בית ספרית

שכבות הגיל:
חט"ב

מטרות ההשתלמות

 • היכרות עם מבנה המשנה, עולמה והנסיבות ההיסטוריות שבהן צמחה ונכתבה.
 • רכישת ידע ומיומנות בקריאת הטקסט המשנאי ובהבנתו. היכרות עולמם הערכי והנורמטיבי של חכמי המשנה.
 • הבנת התהליכים שהביאו להתפתחותה של התורה שבעל־פה.
 • ללמוד כיצד אפשר לעגן ערכים ורעיונות בחוק ויבחנו באיזו מידה החוקים והערכים הללו רלוונטיים לנו כיום.
 • להכיר נקודת מבט אודות החברה האנושית כמבנה בעל משמעות וחוקים.
 • להיחשף ולדון במשמעותו של הייעוד המוסרי והרוחני של "תיקון עולם".

תוכנית ההשתלמות

8  מפגשים של 2 שעות אקדמיות (או בכל הרכב אחר, שישלים ל-30 שעות.
2  מפגשים של יום מלא במכון הרטמן (7 שעות אקדמיות כ"א)  = 14 שעות
סה"כ: 30 שעות.

בין הנושאים בהשתלמות:

 • "על שלושה דברים העולם עומד" – תיקון עולם, צדק וצדקה
 • שלי שלי ושלך שלך – חוק, חברה וזכויות אדם
 • בדרך לחברת מופת – על ישראל בהגות הציונית

פירוט המפגשים

 1. המשנה ששינתה הכל – מבוא ללימוד המשנה ולחשיבותה בארון הספרים היהודי.
 2. "על שלושה דברים העולם עומד" – חברה מתוקנת מהי? מה הבסיס שעליו עומדת? בין מסכת אבות לאבות הציונות.
 3. מה שלי ומה שלך? – השבת אבידה והיחס לרכוש הזולת.
 4. "דין ולפנים משורת הדין" – מה בין חוק, אמת וצדק? עיון בסיפורי אגדה ומשניות נבחרות.
 5. "בין אדם לחברו" – על הנזקים הכספיים, הגופניים והנפשיים של אדם לאדם, מנקודת מבטה של המשנה.
 6. "עבודה בעיניים פקוחות" – זכויות העובדים מתלמוד למעשה.
 7. רשות היחיד ורשות הרבים
 8. חסד צדק וצדקה – במדינת ישראל ולאור חג השבועות ומגילת רות.
 9. 2 ימי עיון במכון הרטמן – במסגרת ימים פתוחים בחנוכה ובפסח

מטלת סיום ההשתלמות

בניית מערך שיעור כפול על משנה נבחרת שלא נלמדה בהשתלמות, או הרחבה נוספת על טקסט שנלמד. המערך יכלול פתיחה עיונית המציגה את המקור ופרשנותו ואת ההקשר להוראתו, ובהמשך תוצג הצעה למהלך הוראה, שיעשה שימוש מושכל בכלים ובתכנים שונים שנרכשו בהשתלמות וכן בכלים מתאימים נוספים לבחירת הכותב.
רצוי לשלב בשיעור גם מרכיבים של העשרה מסוגים שונים (חזותית, מוזיקלית, משחק וכד').

 1. בסיום יש מקום לכתוב משוב, אם השיעור הועבר בפועל.
 2. יש להוסיף רשימה ביבליוגרפית, כמקובל.
 3. נספחים במידת הצורך (דף מקור, דף עבודה, מצגת וכד')
 4. בהתאם להנחיות משרד החינוך, העבודות הן אישיות.
 5. בשער העבודה יירשמו באופן ברור הפרטים הבאים:
  • שם ההשתלמות, והסמל הפדגוגי שלה.
  • שם המוסד שבו התקיימה ההשתלמות וכתובתו.
  • נושא העבודה.
  • שם מגיש העבודה + ת.ז.
  • שם בודק העבודה.
  • שם רכז ההשתלמות או מנהל המוסד.
  • תאריך ההגשה.

ביבליוגרפיה נבחרת להשתלמות ולעבודה:

 1. משנה אלבק
 2. משנה קהתי
 3. מבוא למשנה של הלברטל
 4. מדריך למורה לספר הלימוד לכיתה ח'
 5. שלמה אבינרי, הרעיון הציונילגווניו, הוצאת עם עובד, תל אביב 1980
 6. אלבק ש', "דרך הפסיקה של הדיינים בימי התלמוד" בתוך: עיונים במשפט עברי ובהלכה : דיין ודיון,  אוניברסיטת בר אילן, תשס"ז
 7. אלון מ', המשפט העברי ,מאגנס, ירושלים, תשל"ג
 8. ביאליק, ח.נ. ורבניצקי, י.ח., ספר האגדה, הוצ' דביר, תל אביב 1936.
 9. זילברג מ', כך דרכו של תלמוד, אקדמון, ירושלים, תשכ"ד
 10. כהן ח', המשפט, מוסד ביאליק, ירושלים, תשנ"ז, עמ' 243-247
 11. לאו ב', חכמים כרך שלישי, ,בית מורשה בירושלים ידיעות אחרונות ספרי חמד 2008
 12. רפל י', מועדי ישראל, משרד הבטחון ההוצאה לאור, תל אביב 2007
 13. שטיינזלץ, עדין, מדריך לתלמוד; מושגי יסוד והגדרות, הוצ' כתר, ירושלים 1984
 14. שנאן א', עולמה של ספרות האגדה, משרד הבטחון ההוצאה לאור, תל אביב 1987
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics