"ילקוט למחנך" לט"ו בשבט

סדרת שיעורים לכיתות חטיבת הביניים והחטיבה העליונה לט"ו בשבט