/ מיזם התנ"ך

דף תגובה דיאלקטי / דיאלוגי

מטרה: התלמידים.ות יקיימו קשרי גומלין עם פרק קשה/ פרק שמעורר דיון וזה עם זו באמצעות כתיבה, כאופן של חשיבה ביקורתית.

איך זה מתבצע?

מבקשים מהתלמידים לקחת דף מהמחברת, לחלק אותו לשלוש עמודות. את העמודות לחתוך באמצע לרוחב, כך שייווצר דף בעל שלוש עמודות ושתי שורות גדולות.

בעמודה הימנית העליונה: כותבים אמירה אמיצה / מעוררת השראה מתוך הפרק. מה מעורר השראה מבחינתך? זמן מומלץ: 5 דקות.

בעמודה הימנית התחתונה: כותבים אמירה שמעוררת אי-נוחות מתוך הפרק. מה מעורר בך אי-נוחות? זמן מומלץ: 5 דקות.
לאחר שנגמר הזמן – לבקש מכל תלמיד.ה לכתוב שאלה על הפרק. זמן מומלץ: 3-2 דקות.

מעבירים את הדף לתלמיד.ה שיושב.ת מימין / משמאל.

בעמודה האמצעית העליונה: מגיבים לדברים שכתב.ה מי שיושב.ת מימיני / משמאלי. זמן מומלץ: 5 דקות.

בעמודה האמצעית התחתונה: עונים על השאלה שכתב.ה מי שיושב.ת מימיני / משמאלי. זמן מומלץ: 5 דקות.

מעבירים את הדף לתלמיד.ה שיושב.ת שני מושבים ממני מימין / משמאל.

בעמודה השמאלית העליונה: מי שקיבל.ה את הדף – קורא.ת את שני הטורים ומסכמ.ת את הדיון ב-3-2 משפטים. לאחר מכן לכתוב: מה הנושא שבלב השיחה? מה מהדהד בשיחה? מה מרכז הכובד? זמן מומלץ: 10 דקות.

מחזירים לתלמיד.ה המקורי.ת את הדף שלו.ה.

בעמודה השמאלית התחתונה: תגובה של התלמיד.ה לדיון שהתנהל על הדף שלו.ה.

שיתוף בכיתה של התגובה של התלמיד.ה המקורי.ת (עמודה שמאלית תחתונה).

הוספת תגובה
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics