/ תוכנית בארי

מתלמוד למעשה

השלתמויות בארי תשפ"א

כיצד להפוך שיח ערכי-רעיוני לאורח חיים בית ספרי מעשי

רקע ורציונל

אחת ממטרות החינוך בבתי הספר הממלכתיים במדינת ישראל היא "להנחיל את העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל ואת ערכיה של מדינת ישראל במדינה יהודית ודמוקרטית ולפתח יחס של כבוד לזכויות האדם, לחירויות היסוד, לערכים דמוקרטיים, לשמירת החוק, לתרבותו ולהשקפותיו של הזולת, וכן לחנך לחתירה לשלום ולסובלנות ביחסים בין בני אדם ובין עמים", כאשר הביטוי "חינוך לערכים" נשמע בכל מיני הקשרים בשיח התרבותי במדינת ישראל. השאלה העיקרית המתבקשת משיח כזה היא כיצד מתרגמים שיח ערכי, העוסק ברעיונות ובאידאליים, לחלק מאורח החיים הבית ספרי, לעמוד השדרה החינוכי של בית הספר. בהשתלמות נבחן אילו כלים מעמידה התרבות היהודית לרשותנו, בבואנו לממש את חזון בית הספר ולגשר בין תלמוד למעשה. הלימוד בהשתלמות ישלב לימוד מקורות ובירור אישי וצוותי.

קהל היעד

מורים על-יסודי

מטרות הקורס

 • בירור אישי – מהו ערך מוביל עבורי כאיש חינוך.
 • בירור היחס והקשר בין הרעיון המצוי בתחום הרוח להגשמתו.
 • פיתוח כלים ומתודות להנחלת שיח ערכי-חינוכי והתנהגויות הנגזרות מכך .

תוכנית הקורס

8 מפגשים של 3 שעות אקדמיות.
1 מפגש של יום עיון מלא במכון הרטמן (7 שעות אקדמיות)
סה"כ: 30 שעות.

בין הנושאים בהשתלמות

 • "אני מאמין" בית-ספרי: כיצד מתרגמים שיח ערכי לאקלים בית ספרי?
 • על היחסים שבין בית הספר לבית, ועל מנהיגות ומעורבות במעשה החינוכי
 • תפקידן של פדגוגיות חדשניות בהוראה בהנחלת שיח ערכי

ראשי פרקים להשתלמות

 • כוחו של המחנך, לטוב ולמוטב
 • הלכה ואגדה – כיצד עוברים מתלמוד למעשה.
 • דרכים שונות של הובלה.

פירוט המפגשים

 1. החינוך כמעשה יצירה – א.ד. גורדון כמחנך
 2. כוחו של מחנך – ר' יוחנן וריש לקיש: הטרגדיה האפשרית במעשה החינוכי.
 3. האם יש דבר כזה, חינוך לערכים? – ס. יזהר, ישעיהו ליבוביץ והוגים נוספים.
 4. אני מאמין חינוכי – איך מנסחים?
 5. ביאליק – "הלכה ואגדה" – מחשבות ראשוניות על רעיון והגשמתו
 6. ביאליק – "הלכה ואגדה" – המשך
 7. דילמות בחינוך – פרגמטיזם או אידאל? משה ודילמת שניים וחצי השבטים.
 8. למידת עמיתים – כיצד הגשמתי פרוייקט בבית הספר.
 9. סדנת הכנה לקראת כתיבת תכנית עבודה מעשית.
 10. הצגת תוצרים במליאה

מטלת סיום הקורס

מטרת המטלה היא לכתוב תכנית רעיונית ראשונית המתארת את הדרך המעשית להטמעת ערך כחלק מהשפה הבית ספרית.
פירוט המטלה יימסר למשתלמים.
(היקף כ – 3 עמ')

בשער העבודה יירשמו באופן ברור הפרטים הבאים:
א. שם ההשתלמות, והסמל הפדגוגי שלה.
ב. שם המוסד שבו התקיימה ההשתלמות וכתובתו.
ג. נושא העבודה.
ד. שם מגיש העבודה + ת.ז.
ה. שם בודק העבודה.
ו. שם רכז ההשתלמות או מנהל המוסד.
ז. תאריך ההגשה.

ביבליוגרפיה נבחרת להשתלמות ולעבודה

 1. אהוד לוז, כלים שלובים: מחשבות על ציונות ועל חינוך יהודי, מכון מופ"ת והאוניברסיטה העברית בירושלים, 2016
 2. אריאל פיקאר, לראות את הקולות, הוצאת ידיעות ספרים 2016
 3.  דן גבתון, מיכאל חן, הכשרה של מנהלי בית הספר כמנהיגים ציבוריים. בתוך תמורות בחינוך, י' דרור, ד' נבו, ור' שפירא  (עורכים). הוצאת רמות, תל אביב  2003 (עמ' 391–406).
 4. חיים נחמן ביאליק, הלכה ואגדה, בתוך כל כתבי ביאליק, מהדורת דביר תשמ"ג 1983
 5. יזהר אופלטקה, יסודות מינהל החינוך, פרדס הוצאה לאור, 2007
 6. ישעיהו ליבוביץ, יהדות, הומניזם ואוניברסליזם (עמ' 303 – 336), בתוך יהדות עם יהודי ומדינת ישראל, הוצאת שוקן 1979
 7. עדי אופיר, אני וכל אחד אחר, בתוך תרבות יהודית בעין הסערה, ספר היובל ליוסף אחיטוב, הוצאת הקיבוץ המאוחד ומרכז יעקב הרצוג ללימודי יהדות, תשס"ב
 8. עמיר לוי, ניהול ומנהיגות – שינוי וחדשנות, הוצאת רימונים 2008
 9. רונית בוגלר, מנהיגות וישומיה בחינוך – מדריך למידה. בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 2000 (פרקים ב' – ג' העוסקים בתיאוריות של מנהיגות)
עוד בנושא
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics