מעורבות חברתית במדרשיית הרטמן
ראיון עם מיכל הרטמן ברדיו ירושלים על פעילות המעורבות החברתית של תלמידות המדרשייה