מעורבות חברתית במדרשיית הרטמן

ראיון עם מיכל הרטמן ברדיו ירושלים על פעילות המעורבות החברתית של תלמידות המדרשייה