/ תוכנית בארי

וְהָיוּ עֵינֶיךָ רֹאוֹת אֶת מוֹרֶיךָ

השתלמויות בארי תשפ"א

תרבות יהודית כתרבות של מבוגרים משמעותיים

רקע

אחת השאלות המכריעות בהוראה הבית ספרית היא מהן הדרכים העומדות בפנינו כדי להיות "מבוגר משמעותי" עבור התלמיד. בחידה זו עסקו גם מקורות יהודיים רבים, לא פעם דרך עיצוב דמותו של האל כמחנך את האדם, אך גם בעיצובה של דמות המחנך כמכוון וכמרפא.
ההשתלמות מציעה מסע לבירור המושג "מבוגר משמעותי", דרך עיון במקורות יהודיים תוך שיח פרשני חופשי בשיטת החברותא. בתכנית יילמדו מקורות ישנים וחדשים, וייבחנו מושגים שונים הקשורים לשאלה מיהו "מבוגר משמעותי" וכיצד אידאל זה עשוי להיות מיושם בעבודה עם תלמידים.

קהל היעד

מורים על-יסודי
מסגרת ההשתלמות: בית ספרית
שכבות הגיל: שש-שנתי

מטרות הקורס

 • בירור המושג "מבוגר משמעותי" בעזרת המקורות
 • היכרות עם ארון הספרים היהודי
 • פיתוח כלים ומתודות לשיח ערכי-חינוכי (חברותא ועוד)

תוכנית הקורס

8 מפגשים של 3 שעות אקדמיות.
1 מפגש של יום עיון מלא במכון הרטמן (7 שעות אקדמיות)
סה"כ: 30 שעות.

בין הנושאים בהשתלמות

 • האל כמבוגר משמעותי בסיפור גן עדן
 • על משבר הסמכות ההורית והמורית
 • האם ניתן בכלל לחנך לערכים בעידן פוסט-מודרני?

ראשי פרקים להשתלמות

 • דמות האל במקרא כמבוגר משמעותי
 • תפיסת המבוגר המשמעותי של חז"ל
 • תפיסות נוגדות של מבוגר משמעותי (רמב"ם מול ר' נחמן)
 • מבוגר משמעותי במציאות המודרנית והישראלית

פירוט המפגשים

 1. "אלהים מבקש את האדם" – המבוגר המשמעותי בסיפור גן עדן
 2. "אלהים מבקש את האדם" 2 – המבוגר המשמעותי בסיפור קין והבל
 3. האל החז"לי כמבוגר משמעותי
 4. חכמי חז"ל חוצים את הקווים בין מחנך ומחונך
 5. "רופא הנפש" – המחנך המשמעותי על פי הרמב"ם
 6. "לשבת תחת השולחן" – המחנך המשמעותי על-פי רבי נחמן מברסלב
 7. רגעי תובנה מכריעים בסיפורי עגנון
 8. להיות מבוגר משמעותי בתרבות העברית – חזונו של ביאליק
 9. להיות מבוגר משמעותי בתרבות הישראלית – דילמות של מנהיגות חינוכית
 10. המבוגר המשמעותי – הכנה משותפת של לימוד חברותא

מטלת סיום הקורס

מהו מבוגר משמעותי? מהו מחנך משמעותי? במהלך ההשתלמות ראינו מתוך המקורות דגמים שונים למקומו של מחנך שלוקח צעד נוסף ומבין את תפקידו ואחריות. באופן מוגבר ומעצם.

עליכם לנסח את גישתכם האישית ביחס לשאלה "מהו מבוגר משמעותי?" תוך שאתם מצטטים דוגמאות ומובאות מתוך המקורות ובסוגיות שלמדנו במהלך ההשתלמות.

הציעו מערך שיעור על אחד הטקסטים שנלמדו (בחירת טקסט אחר באישור המנחה), המדגיש את בירור מושג המבוגר המשמעותי.
(היקף כ – 3 עמ')

בשער העבודה יירשמו באופן ברור הפרטים הבאים:
א. שם ההשתלמות, והסמל הפדגוגי שלה.
ב. שם המוסד שבו התקיימה ההשתלמות וכתובתו.
ג. נושא העבודה.
ד. שם מגיש העבודה + ת.ז.
ה. שם בודק העבודה.
ו. שם רכז ההשתלמות או מנהל המוסד.
ז. תאריך ההגשה.

ביבליוגרפיה נבחרת להשתלמות ולעבודה

 • קוסמן אדמיאל, מסכת גברים, הוצאת כתר, ירושלים 2002.
 • קוסמן אדמיאל, מסכת נשים, הוצאת כתר, ירושלים 2010.
 • קלדרון רות, אלפא ביתא תלמודי, הוצאת ידיעות ספרים, 2014.
 • קלדרון רות, השוק הבית והלב, הוצאת כתר 2001.
 • רבי משה בן מימון, שמונה פרקים, בתרגום מיכאל שוורץ, מכון בן צבי, ירושלים תשע"א.
 • רבי נחמן מברסלב, תיקון הלב – בעריכת פנחס שדה, הוצאת שוקן 1982.
 • מרטין בובר, אור הגנוז, הוצאת שוקן, 1979.
 • חיים נחמן ביאליק, הלכה ואגדה, כל כתבי ח.נ ביאליק, הוצאת דביר.
 • אברהם יהושע השל, אלהים מבקש את האדם, הוצאת מאגנס, 2003.
 • עמנואל לוינס, תשע קריאות תלמודיות, הוצאת שוקן 2001.
עוד בנושא
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics