/ תוכנית בארי

הדתה או חינוך פלורליסטי?

חינוך יהודי בבית הספר הממלכתי - מה בין הדתה לחינוך ליהדות פלורליסטית? | כתב: איתן כהן

מבוא: הדתה במערכת החינוך

בשבועות האחרונים נשמעות קריאות מצד הורים מודאגים, פוליטיקאים ואנשי תקשורת שמזהים מגמה של הדתה במערכת החינוך הממלכתית.

"הפורום החילוני", שקורא להקמה של זרם חינוך חילוני נפרד הוא דוגמה בולטת לארגון שמתנגד באופן עקרוני להתגברות לימודי היהדות בחינוך הממלכתי בשנים האחרונות. באתר של הפורום, ניתן למצוא סקירות של ספרי לימוד ותכניות לימודים, ובהן רשימות של תכנים דתיים שמוצאים דרכם לכיתות הלימוד בבתי הספר הממלכתיים. הפורום מתריע מפני הסכנה כי "הזנחת הלימודים החילוניים והגברת לימודי היהדות יגרמו לכך שילדינו ימצאו את הידיים והרגליים בבית הכנסת, אבל יחסרו את הכלים שיפתחו אותם גם לעולם הגדול שמציעה התרבות הכלל אנושית".

האם טענות אלה מוצדקות? האמנם יש הצדקה למאבק בלימודי היהדות בחינוך הממלכתי? האם תופעת ההדתה אכן פשטה במערכת החינוך הממלכתית? בשיעור זה נבחין בין שתי גישות, אשר תופסות את היהדות ואת החינוך היהודי בצורה שונה בתכלית, ונשאל איזו מבין שתי הגישות (אם בכלל) מתאימה להילמד בזרם החינוך הממלכתי.

חלק א: מי יהודי יותר?

את השיעור נפתח במשחק. ראשית, נזיז הצידה את הכיסאות, ונפנה את חלל הכיתה כך שניתן לנוע בו בחופשיות. לאחר מכן נציב זה מול זה שתי דמויות של יהודים, כך שביניהם יש ציר, ונבקש מהתלמידים למקם את עצמם על הציר על פי התשובה שלהם לשאלה "מי יהודי יותר?". בכל פעם נחליף את הדמויות, ונבקש מהתלמידים למקם את עצמם מחדש על הציר שנוצר. בין לבין, נבקש מהתלמידים להביט מסביבם, ומדי פעם נבקש מכמה מהם לשתף את חבריהם לכיתה בבחירה שלהם להתמקם במקום מסוים על הציר.

להלן זוגות היהודים המוצעים (ניתן להוסיף ולשנות כראות עיניכם):

  • מי יהודי יותר? משה רבינו או בנימין זאב הרצל
  • מי יהודי יותר? ניצול שואה או חייל צה"ל?
  • מי יהודי יותר? רב רפורמי או רב חרדי?
  • מי יהודי יותר? יהודי שירד מהארץ או יהודי שמפגין נגד הכיבוש?
  • מי יהודי יותר? נשות הכותל או נשים שמפגינות נגד נשות הכותל?
  • מי יהודי יותר? יהודי שחי מזמן או יהודי שחי היום?

וניתן להוסיף עוד ועוד דוגמאות.

חלק ב: דיון בעקבות המשחק

לאחר המשחק, נתיישב חזרה במקומות, ונדון ברעיונות שעלו במהלכו. ראשית, כדאי לפתוח את הבמה לתגובות של התלמידים על מנת שיוכלו לבטא רגשות ותחושות ספונטניות שהתעוררו אצלם. לאחר מכן, נדון בשאלות הבאות (אפשר לדון רק בחלק מהשאלות):

  • שתפו את חבריכם במקרים וחוויות שבהם יצא לכם להרגיש יהודיים יותר או פחות ממישהו אחר.
  • האם היהדות היא דבר אחד שניתן למדוד אותו?
  • כיצד באה לידי ביטוי הזהות היהודית שלכם?

לסיכום הדיון, נבחין בין שתי גישות מרכזיות ביחס ליהדות:

גישת 'האמת האחת' – על פי הגישה הזו, היהדות היא אוסף של אמונות או השקפות עולם נתונות מראש, שמוגדרות כצודקות באופן מוחלט. כל סטייה מהאמונות וההשקפות הללו נתפסת כסטייה מן היהדות. לפי גישה זו, ברור בדיוק מהי היהדות, וניתן למדוד את יהדותו של אדם על פי מידת התאמתו להגדרה זו.

גישת 'היהדות פנים רבות לה'  (הגישה הפלורליסטית) – גישה זו תופסת את היהדות כתרבות שמורכבת מקולות רבים ומגוונים. קולות אלה לעיתים דומים זה לזה, ולעיתים שונים זה מזה, אך בדרך כלל יש להם גם מכנה משותף. ככלל, הגישה הרב קולית מעדיפה שלא להגדיר את היהדות באופן מוחלט, והיא מעודדת משא ומתן סביב השאלות "מהי יהדות?" ו"מיהו יהודי?".

נערים מבית ספר ממלכתי בביקור בכותל במסגרת תוכנית בר-מצוה
נערים מבית ספר ממלכתי בביקור בכותל במסגרת תוכנית בר-מצוה

חלק ג: לימודי יהדות בחינוך הממלכתי

כעת, לאחר שהבחנו בין שתי הגישות, יתחלקו התלמידים לעבודה בקבוצות קטנות. לכל קבוצה נחלק דף מקורות, ונבקש מהם לסמן את המקור שמבטא גישה  של אמת אחת  ואת המקור שמבטא גישה רב גונית ליהדות. בדף המקורות, נסתיר את מראה המקום, כדי לאפשר לתלמידים להביע עמדה עצמאית.

מקור מספר 1:

ברוכים הבאים ליהדות החדשה שצומחת ופורחת בארצות הברית…
אז מהי יהדות? כאשר סטודנטים יהודים באוניברסיטת ברקלי מסתובבים עם עגלה ביום שישי, ומוכרים חלות שאפו בעצמם, כשהכסף מיועד למאבק ברעב – זו היהדות שלהם. זה פרויקט שהתפתח בכל רחבי ארצות הברית, כשכותרתו Challah for hunger.

וכאשר סטודנטים יהודים במועדון "הילל" ב- UCdavis (אוניברסיטה בעיר דיוויס בקליפורניה) מתכנסים לתפילה ביום שישי בערב – זו חוויה. שני מניינים הם מקיימים שם, אחד ליברלי והאחר קונסרבטיבי, ובשניהם הסטודנטיות שותפות מלאות. הן קוראות עברית מהסידור, מתפללות בדבקות, ומעניקות ממדים חדשים לחוויה היהודית. זו היהדות שלהן ושלהם.

ואולי צריך לומר – זו היהדות. הגיע הזמן להתחבר אליה…בן דרור ימיני, המהפכה היהודית: גרסת ארה"ב , אתר NRG

מקור מספר 2

דתות רבות יש בעולם ופנים רבות להן. לדתות כולן יש עיקרי אמונה וטקסים דתיים, פניה למקור סמכות עליונה ועקרונות התנהגות. ברם, יש תחום אחד ייחודי המבדיל את אמונת ישראל מכל האמונות כולן – ההלכה…

התנועות שנותקו מהאומה הישראלית, כמו הקראות והשבתאות, ניתקו רק משום שפרשו מדרכה של ההלכה, ולא בשל האמונות והדעות המוטעות שנשאו בחובן.

…אין אף דרך המאפשרת להיקרא דרך יהודית המתעלמת מההלכה ואינה הולכת בדרכה. זהו ייחודה של האומה, וכל דרך אחרת אינה דרך יהודית, אף על פי שההולכים בה מבקשים לטעון זאת.הרב יובל שרלו, יש יותר מדרך אחת להיות יהודי , אתר צהר

חלק ד: דיון מסכם

לאחר שהבחנו בין הגישות השונות שלהן ללימודי היהדות נקיים דיון מסכם במליאה, בו יוכלו התלמידים לומר איזו מבין הגישות מתאימות יותר לחינוך הממלכתי, לתפיסתם? עם איזו מבין שתי הגישות הם מזדהים בעצמם?


חומרים נוספים: סרטונים ומאמרים שעוסקים בנושא "ההדתה" במערכת החינוך.

ד"ר אריאל פיקאר, המנהל החינוכי של תוכנית בארי, בראיון בנושא "ההדתה" עם בן כספית בתכנית עושים סדר, 23.7.2017

דיון בנושא ההדתה – נתי שטרן, מנהל תיכון עירוני ד' בת"א ואשל קליינהאוז, מנהל תכנית בארי, התארחו אצל אראל סגל בתוכנית הערב החדש, 21.6.2017.

שלום תלמידים – אני המורה להדתה / יוסי מנקובצקי, רכז מקצוע בתיכון עירוני א' במודיעין

החילונים החרדים והזאב הלא-נכון / ד"ר אילון אידלשטיין

חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics