הרשמה לכיתה ז׳ לשנת הלימודים תשפ״ג

טופס פרטים אישיים לכיתה ז׳

הורים יקרים, שימו לב – יש להיכנס לקישור ולמלא את טופס ההרשמה, רק לאחר שבחרתם בבית הספר הרטמן לבנים במערכת הרישום של עיריית ירושלים, ולאחר הודעה על צורך במילוי הטופס במזכירות בית הספר.
להרשמה לתיכון לחצו כאן.

שימו לב, להלן הנחיות למילוי טופס הרישום:
טופס זה מהווה בסיס לראיון ההכרות עם התלמיד והוא איננו מהווה תחליף לטופס הבחירה של בית הספר באתר העירייה. חשוב מאוד שמילוי הטופס יבוצע על ידי ההורים והתלמיד באופן משותף. בחלקו האחרון של הטופס הנכם מתבקשים לצרף מסמכים שונים. שימו לב שללא צירוף של תעודות כיתה ה ותעודת הזהות של אחד ההורים לא יהיה ניתן לשלוח את הטופס. את המסמכים יש לצרף בתבנית pdf בלבד (לא תמונות). לאחר שליחת הטופס תעלה הודעה ובה אישור שהטופס נשלח.

בהצלחה רבה לכולם, צוות בית הספר.