/ תוכנית בארי

רקיע – תוכנית למנהלים מובילי תרבות יהודית-ישראלית

מנהלות ומנהלים מובילי תרבות יהודית-ישראלית בקהילת בית הספר

תוכנית רקיע מיועדת למנהלים/ות וצוותי ניהול בחינוך הממלכתי העל-יסודי (שש שנתי, חט"ב, חט"ע). התוכנית מזמינה את משתתפיה למסע אישי ומקצועי ולשיח מעמיק בסוגיות זהותיות וערכיות העומדות על סדר היום החינוכי והחברתי בישראל, יחד עם מיטב המרצים/ות והחוקרות/ים במכון הרטמן, מתוך מטרה לקדם את העיסוק בזהות ותרבות יהודית-ישראלית בקהילת בית הספר.

"הופתעתי מהאש שבערה בכל אחד מהמרצים והמרצות, הופתעתי מרמת האכפתיות, הופתעתי מהיכולת הבלתי פוסקת לחדש ולאתגר"
משתתפת בתוכנית רקיע תשפ"ג

פרטי התוכנית:

* הקבלה ללימודים מותנית בראיון

"העיסוק בזהות האישית שלי כמחנכת בחברה יהודית, דמוקרטית ופלורליסטית חידד מאוד את התפיסה החינוכית שלי."מנהלת בתוכנית רקיע תשפ"ב

מפגש מקהילים

יצירת קשר ופרטים:

✉ [email protected]
☎ יוחאי שרון, 054-7343438

מעוניינים שאנחנו נתקשר אליכם?
לחצו למילוי פרטים ונחזור אליכם


מבנה תוכנית "רקיע" תשפ"ד.

תוכנית רקיע מבוססת על קורסים קבועים שיתקיימו בכל מפגש, כאשר כל מפגש יעסוק בסוגיית יסוד מרכזית של הזהות היהודית-ישראלית. כל אחד מהקורסים יבחן את נושא המפגש בפרספקטיבה המיוחדת לו.

תאריכי המפגשים והנושאים

מפגש תאריך נושא
1 18.10.23 נכנסים לארון (הספרים) – מדרש ותרבות פרשנית.
אורח: הרב ד"ר דניאל הרטמן
2 1.11.23 'מי שמאמין לא מפחד'? – על דת וחילון
3 15.11.23 'חיידר משלה' – מסורת וחידוש: האתגר המגדרי
אורחת: ד"ר חנה פנחסי
4 29.11.23 'בכל דור ודור…' – לוח השנה והזיכרון היהודי.
אורחת: פרופ' מיכל גוברין
יום פתוח חנוכה של תוכנית בארי – מפגש השלמה / הרחבה
5 20.12.23 על תרבות המחלוקת ועל מחלוקת בלי תרבות
6 3.1.24 'רואים את הקולות' – על פלורליזם וסובלנות
7 17.1.24 'עם ככל העמים' – על פרטיקולריות ואוניברסליות
בהשתתפות: מנהלים.ות בוגרי רקיע
8 31.1.24 'דורשים דמוקרטיה' – יהודית ודמוקרטית בדיבור אחד
אורח: דב אלבוים
9 14.2.24 'אני מסיפור אחר' – רב תרבותיות וחברה משותפת
אורחת: גב' רנא פאהום
10 28.2.24 עוברים מmute  לעמיות – ישראל ויהדות העולם
סיור עם ד"ר אריאל פיקאר
סמינר סיום 19-20.3.24 'גדול תלמוד שמוביל לידי מעשה' – מתיאוריה לפעולה
סיור יזמות דרומי והצגת יישומים

תיאור הקורסים:

ד"ר רני יגר / התנ"ך והמציאות הישראלית
רני יגרהתנ"ך לא חדל לרגע להיות קושיה ענקית בחינוך העברי ובמיוחד בחינוך הציוני. אירוני הדבר שהספר שהועמד בלב תכנית הלימודים של תחום היהדות בחינוך הממלכתי הוא הספר שבו נוכח אלוהים יותר מכל ספר אחר בקאנון הקלאסי של ארון הספרים היהודי. זהו ספר ארצי מאד, שיחד עם קורות אדם, עם, ארץ, ממלכה ועולם, יש בו אלוהים הפועל, המשגיח והמעניש בהיסטוריה. עובדה זו מעוררת קושי מהותי במאמץ לייצר זיקה עמוקה בין הטקסט העתיק לבין התלמיד ולפעמים גם המורה והמנהל. בקורס זה נבקש להביט נכוחה בפניו של האתגר המהותי ולבחון היכן רלוונטי התנ"ך למציאות הישראלית והיכן פחות, באלו נושאים ערכיים הוא מאתגר אותנו ובאלו אנו מאתגרים אותו ודורשים פרשנות, האם וכיצד הוא יכול להשאר ספר חי ודומיננטי במציאות ישראלית מודרנית. גם בתנ"ך עצמו, בהיותו אסופה של ספרים שנתחברו בזמנים שונים, על ידי מחברים מגוונים ובסגנונות רבים, ניתן לשמוע קולות סותרים לשאלות יסוד. בקורס נעבור על מספר סוגיות ליבה זהותיות, נראה מה מציע המקרא ביחס אליהן ונבחן האם וכיצד האפשרות לגלות קולות שונים סוללת לנו דרך לנכס לעצמנו את הטקסט הקנוני הזה מחדש.

ד"ר רננה רביצקי פילזר / חז"ל – פרשנים ומהפכנים
רננה רביצקי פילזרבית המדרש של חכמים משמש מודל ודוגמה ללימוד עכשווי, בהיותו בו – זמנית חקרני ומסורתי, חריף ודרשני, יצירתי ומחויב. מי היו חז"ל אשר רבות מהסוגיות שהעסיקו אותם מעסיקות גם אותנו עד היום? באיזה ערכים החזיקו, מה היו הדילמות והמתחים הרעיוניים שהעסיקו אותם, באיזה הקשר פעלו ואיזו מהפכה חוללה דרך המחשבה שלהם? הקורס יציע חשיפה לספרות חז"ל ולתרבותם הפרשנית ויאפשר היכרות ראשונית עם דמויות של תנאים ואמוראים מרכזיים ועולמם הרוחני, מתוך הטקסטים שהותירו אחריהם: משנה, מדרש הלכה, מדרש אגדה ותלמוד. נתמקד במחשבה החז"לית על הסוגיות המרכזיות להן מוקדש כל אחד מימי המפגש ונגלה תובנות, שאלות ודרכי מחשבה ישנות-חדשות בסוגיות שנותרו קנוניות גם ביהדות ובישראליות העכשווית.

ד"ר מיכה גודמן / מפת דרכים רעיונית לנושאי המפגש
מיכה גודמןכל אחד מימי הלימודים במכון הרטמן יפגיש אותנו עם סוגיית יסוד חדשה, הנוגעת בהקשרים תרבותיים, זהותיים, חברתיים, לאומיים ואוניברסאליים של המפגש בין העולם היהודי והעולם המודרני, של החברה הישראלית עם תרבותה היהודית ושל הלאומיות הישראלית עם המבט האנושי. פתיחת הבוקר תוקדש לבירור פילוסופי, רעיוני והשוואתי של הסוגייה המרכזית של אותו יום, תוך התייחסות להגות יהודית ופילוסופית וכן למבט עכשווי על שאלות פוליטיות וחברתיות. באמצעות הדיון נבקש לעצב שפה וכלים להמשך השיח בסוגיות השונות, תוך דיון ושיתוף בעמדות המשתתפים/ות.

אלון מור / יהדות ישראלית – זהות, חברה וחינוך
אלון מורמטרת הקורס היא להתעכב על כמה משאלות היסוד המעסיקות את התרבות היהודית לאורך שנותיה ומוסיפות להדהד בחברה הישראלית בת זמננו. הקורס מבקש לנסח תשתית רעיונית ומושגית לעיסוק בשאלות אקטואליות של זהות יהודית-ישראלית מתוך עיון היסטורי, פוליטי ותרבותי ולאור ההקשר הרחב של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הקורס ידגיש במיוחד את ההקשר האישי והחינוכי של הסוגיות הנדונות, מתוך התמודדות עמן בחיי היום יום בבית הספר.

רונית הד / אקטיביזם ושינוי חברתי

רונית הד

כולנו הגענו לתפקיד החינוכי הבכיר על מנת להשפיע, לשנות ולהיטיב את החברה בה אנו חיים ובה גדלים ילדינו ותלמידינו. בית הספר הוא מיקרוקוסמוס של החברה – על האתגרים, המחלוקות וההזדמנויות שבה – והמנהלים.ות, ראשי המערכת, נדרשים לא רק לחשוב ולפתח חזון ודרך ערכית וחינוכית, אלא גם להוביל בפועל את השינויים שברצונם להטמיע בקהילת בית הספר, תוך התמודדות עם מערך כוחות אנושי ופוליטי מורכב.
בקורס זה נצעד צעד נוסף לקראת היכולת להוביל שינוי באופן אפקטיבי, באמצעות למידת כלים המשלבים בין התבוננות על תמונת המציאות ופעולות התערבות שיניעו פיתוח של רעיונות חדשים, יאתגרו תפיסות קיימות ויקדמו מהלכים ופעולות לשינוי חברתי וחינוכי. במהלך המפגשים נעסוק בנושאים כגון: בניית קואליציות רעיוניות, רתימת שותפים לפעילות, אבחנה בין אתגרים טכניים ואדפטיביים, מיפוי התנגדויות, מודעות לאובדנים, ניתוח דינמיקות מקומיות לאור דינמיקות חברתיות חיצוניות ועוד. נתחקה אחר מה שמניע אותנו בדרכנו ונבחין בין תפיסתנו את עצמנו כבני אדם לתפיסתנו את עצמנו כנושאי.ות תפקיד.
זאת נעשה באמצעות מתודות מגוונות, ובעיקר תוך היכרות עם מודלים ארגוניים, היוועצות עמיתים.ות וניתוח מקרי מבחן.

עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics