תוכנית רקיע – לנהל גבוה

תוכנית לקידום מנהלות ומנהלים מובילי תרבות יהודית-ישראלית בקהילת בית הספר

שלטים רקיעתוכנית רקיע מיועדת למנהלים/ות וצוותי ניהול בחינוך הממלכתי העל-יסודי (שש שנתי, חט"ב, חט"ע). התוכנית מזמינה את משתתפיה למסע אישי ומקצועי ולשיח מעמיק בסוגיות זהותיות וערכיות העומדות על סדר היום החינוכי והחברתי בישראל, יחד עם מיטב המרצים/ות והחוקרות/ים במכון הרטמן, מתוך מטרה לקדם את העיסוק בזהות ותרבות יהודית-ישראלית בקהילת בית הספר.

"תודה רבה על קורס מעניין, רלוונטי, על דיוק בבחירת נושאים והעברתם באופן מעניין. היה לי ממש מעניין ומשמעותי. זו היתה השתלמות חריגה בנוף ההשתלמויות שבהן התנסיתי עד כה, ובאמת ובתמים חיכיתי למפגשים הללו, שנתנו לי אוויר לנשימה, הן באופן אישי והן במובן המקצועי. תודה גדולה על ההזדמנות!"מנהלת בתוכנית רקיע תשפ"ב

פרטי התוכנית:

* הקבלה ללימודים מותנית בראיון

"העיסוק בזהות האישית שלי כמחנכת בחברה יהודית, דמוקרטית ופלורליסטית חידד מאוד את התפיסה החינוכית שלי."מנהלת בתוכנית רקיע תשפ"ב

מפגש מקהילים

יצירת קשר ופרטים:

✉ [email protected]
☎ יוחאי שרון, 054-7343438

מעוניינים שאנחנו נתקשר אליכם?
לחצו למילוי פרטים ונחזור אליכם


מבנה תוכנית "רקיע"

תוכנית רקיע מבוססת על ארבעה קורסים שיתקיימו בכל מפגש, כאשר כל מפגש יעסוק בסוגיית יסוד מרכזית של הזהות היהודית-ישראלית. כל אחד מהקורסים יבחן את נושא המפגש בפרספקטיבה המיוחדת לו.

תאריכי המפגשים והנושאים

מפגש תאריך נושא
1 2.11.22 נכנסים לארון (הספרים) – מדרש ותרבות פרשנית.
אורח: הרב ד"ר דניאל הרטמן
2 16.11.22 'מי שמאמין לא מפחד'? – על דת וחילון
3 30.11.22 'חיידר משלה' – מסורת וחידוש: האתגר המגדרי
4 14.12.22 'בכל דור ודור…' – לוח השנה והזיכרון היהודי.
אורחת: פרופ' מיכל גוברין
5 20.12.22
(יום שלישי)
יום פתוח חנוכה
6 4.1.23 על תרבות המחלוקת ועל מחלוקת בלי תרבות
7 18.1.23 'רואים את הקולות' – על פלורליזם וסובלנות.
אורחת: גב' רונית הד
8 1.2.23 דורשים דמוקרטיה – יהודית ודמוקרטית בדיבור אחד
9 15.2.23 'אני מסיפור אחר' – רב תרבותיות וחברה משותפת.
אורחת: גב' רנא פאהום
10 1.3.23 עוברים מmute  לעמיות – ישראל ויהדות העולם
סמינר סיום 14-15.3.23
(ימים שלישי-רביעי)
'גדול תלמוד שמוביל לידי מעשה' – מתיאוריה לפעולה

תיאור הקורסים:

ד"ר אורית אבנרי / המקרא כמקהלת קולות
אורית אבנריהמקרא הינו אסופה של ספרים שנתחברו בזמנים שונים, על ידי מחברים מגוונים ובסגנונות רבים. ניתן לשמוע בו קולות סותרים, משתלבים ומקבילים, לשאלות יסוד רבות. גם מבחינת אופי הכתיבה, המקרא מאופיין בעושר יוצא דופן: יש בו קטעי שירה, משלי חכמה, סיפורים, חוקים ונבואות. היצירה המקראית, כפי שנתגבשה בסיום התהליך היוותה ומהווה מקור השראה לתרבות המערבית בכלל ולתרבות היהודית בפרט. בקורס נעבור על מספר סוגיות ליבה זהותיות, נראה מה מציע המקרא ביחס אליהן ונבחן האם וכיצד האפשרות לגלות קולות שונים סוללת לנו דרך לנכס לעצמנו את הטקסט הקנוני הזה מחדש.

ד"ר רננה רביצקי פילזר / חז"ל – פרשנים ומהפכנים
רננה רביצקי פילזרבית המדרש של חכמים משמש מודל ודוגמה ללימוד עכשווי, בהיותו בו – זמנית חקרני ומסורתי, חריף ודרשני, יצירתי ומחויב. מי היו חז"ל אשר רבות מהסוגיות שהעסיקו אותם מעסיקות גם אותנו עד היום? באיזה ערכים החזיקו, מה היו הדילמות והמתחים הרעיוניים שהעסיקו אותם, באיזה הקשר פעלו ואיזו מהפכה חוללה דרך המחשבה שלהם? הקורס יציע חשיפה לספרות חז"ל ולתרבותם הפרשנית ויאפשר היכרות ראשונית עם דמויות של תנאים ואמוראים מרכזיים ועולמם הרוחני, מתוך הטקסטים שהותירו אחריהם: משנה, מדרש הלכה, מדרש אגדה ותלמוד. נתמקד במחשבה החז"לית על הסוגיות המרכזיות להן מוקדש כל אחד מימי המפגש ונגלה תובנות, שאלות ודרכי מחשבה ישנות-חדשות בסוגיות שנותרו קנוניות גם ביהדות ובישראליות העכשווית.

ד"ר מיכה גודמן / מפת דרכים רעיונית לנושאי המפגש
מיכה גודמןכל אחד מימי הלימודים במכון הרטמן יפגיש אותנו עם סוגיית יסוד חדשה, הנוגעת בהקשרים תרבותיים, זהותיים, חברתיים, לאומיים ואוניברסאליים של המפגש בין העולם היהודי והעולם המודרני, של החברה הישראלית עם תרבותה היהודית ושל הלאומיות הישראלית עם המבט האנושי. פתיחת הבוקר תוקדש לבירור פילוסופי, רעיוני והשוואתי של הסוגייה המרכזית של אותו יום, תוך התייחסות להגות יהודית ופילוסופית וכן למבט עכשווי על שאלות פוליטיות וחברתיות. באמצעות הדיון נבקש לעצב שפה וכלים להמשך השיח בסוגיות השונות, תוך דיון ושיתוף בעמדות המשתתפים/ות.

אלון מור / יהדות ישראלית – זהות, חברה וחינוך
אלון מורמטרת הקורס היא להתעכב על כמה משאלות היסוד המעסיקות את התרבות היהודית לאורך שנותיה ומוסיפות להדהד בחברה הישראלית בת זמננו. הקורס מבקש לנסח תשתית רעיונית ומושגית לעיסוק בשאלות אקטואליות של זהות יהודית-ישראלית מתוך עיון היסטורי, פוליטי ותרבותי ולאור ההקשר הרחב של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הקורס ידגיש במיוחד את ההקשר האישי והחינוכי של הסוגיות הנדונות, מתוך התמודדות עמן בחיי היום יום בבית הספר.