אודות

הסמינר מבקש לעסוק במשמעויותיהן של השקפות שונות אודות היהדות בעת הזאת: יהדות כתרבות, יהדות כרוחניות, יהדות פוסט מודרנית ויהדות פוסט אתנית.

בשנת תש"פ נתמקד בסוגיית היהדות כתרבות, ונבקש לבחון את מרכיביה והיבטיה השונים, מגבלותיה ואפשרויות ההתחדשות שלה. נעסוק בשאלה כיצד עשויה תפיסה זו לתרום לחיים ולזהות היהודית המודרנית? באיזה אופן היא יכולה לשמש בסיס להורשת היהדות לדור הבא בישראל ובתפוצות?

כך, נבחן את הקשר שבין הציונות לתפיסת היהדות כתרבות, נעמוד על השפעת השינויים במושג התרבות במאה העשרים על יהדות ארצות הברית ונדון בהשלכות מובן התרבות העכשווי על תפיסת היהדות כתרבות בימינו.