אודות

סמינר ההלכה מבקש לחקור פנים שונים של ההלכה ותפקידה בעולמו של היחיד והחברה, בעיקר מפרספקטיבה בת זמננו, אך גם מעבר לה. בשנתיים הקרובות (תשע"ט – תש"פ) תעסוק קבוצת המחקר בתפקידה של ההלכה כמעצבת זהות.

החברה המודרנית, ובפרט החברה בת זמננו, מתאפיינת במעגלי זהות רבים ומגוונים, ולעיתים סותרים. מהו תפקידה של ההלכה בעיצוב זהותו של הפרט ובעיצוב זהותה הקולקטיבית של החברה? עד כמה תפקיד זה אקטואלי ומוחשי בימינו? האם מדובר בהליך חד כיווני, או שמא מדובר באינטראקציה דו כיוונית, שבה גם ההלכה וזהותה (מושג שיש לבררו, כמובן) מושפעות ומעוצבות מתוך המפגש עם היחיד והחברה בזמננו?

לשאלת הזהות מספר רב של ממדים, בהם יעסקו חברות וחברי הקבוצה: הפרט, המשפחה והחברה; זהות אישית וזהות דתית; זהות מגדרית ומעמדית; וכיוצא בזה. מחקריהם של חברות וחברי הקבוצה יבחנו היבטים פרטניים של ממדים אלו (כגון: מקומן של הלכות תפילה בעיצוב הזהות היהודית הנשית; השתייכות וזרות, לאור תפיסות של גרות ותושבות; תהליכי שינוי במעמד האישה בנישואין וגירושין ועוד). באמצעות שילובם של נושאי המחקר האישיים תחת קורת גג קונספטואלית משותפת מבקשת הקבוצה לתת מענה לאתגר שהציבה: להאיר את פניה של ההלכה היהודית כמעצבת זהות אישית וכללית בימינו.