תמכו בנו

אודות

חברי הסמינר יעסקו בחיבור ספר שיציע פרשנות למסמך "רוח צה"ל", במטרה ליצור מסמך אולטימטיבי המקיף את מכלול הערכים והעקרונות הגלומים בקוד האתי של צה"ל.