תיאור הסמינר

הסיפור המכונן של עם ישראל המקראי הוא סיפור יציאת מצרים ומעמד הר סיני. סיפור זה אינו סיפור לשעה אלא לדורות. כפי שנאמר, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. העיסוק בספר הספרים בכלל ובסיפור כינון העם וזהותו בפרט, הוא בעל חשיבות מיוחדת במרחב הציבורי בישראל ובמערכות החינוך. סמינר המקרא מטרתו לחשוב איך והיכן רלוונטי סיפור זה לזהות היהודית-ישראלית, לדילמות ערכיות, לסוגיות תיאולגיות ולשאלות קיומיות עכשוויות.

בסמינר נעיין בחלקים הסיפוריים של ספר שמות שבמרכזם העבדות במצרים, גאולת מצרים, קריעת ים סוף מעמד הר סיני, כריתת הברית והפרתה במעשה העגל.ננסה להבין את הגוונים והקולות השונים שבתוך הסיפור המקראי ונתחקה אחר המשמעות שלו לדורנו.

כל אחד מחברי הסמינר יתבקש לקחת חלק פעיל בתכניות משותפות עם מיזם התנ"ך מתוך רצון להיות שותף לחשיבה החינוכית והפדגוגית המתקיימת במכון. נציע שני ימי עיון מרוכזים למנחי מיזם התנ"ך, בהובלת משתתפי הסמינר, וכן מספר מפגשים נוספים אינטימיים יותר לליווי והעשרה, לפי הצורך והנכונות מצד מובילי מיזם התנ"ך.