תיאור הסמינר

מקרא

ימי חמישי בשעה 14:00, בריכוזם של אורית אבנרי וישראל קנוהל

במסגרת הסמינר השנתי נעסוק במסורות הסיפוריות אודות מעמד ההתגלות בהר חורב-סיני וחטא העגל בספר שמות. בין השאר תעלנה השאלות הבאות: מה התגלה לכלל העם ומה נמסר למשה לבדו? מה היה האפקט של הארועים המזעזעים והמחרידים בעת ההתגלות ועד כמה העצימו ארועים אלה על מעמדו של משה. האם לכהנים או ללויים היה מעמד מיוחד בהקשר להתגלות בסיני? מי באמת אשם בהקמת עגל הזהב וכיצד נענשו החוטאים. האם מאפשרות המסורת אודות ההתגלות בחורב-סיני לפתח מודל של התגלות מתמדת שניתן להעשירה בתכנים נוספים וחדשים בכל דור.