תיאור הסמינר

ציונות דתית ליברלית

ימי שלישי בשעה 17:00 בריכוזו של יאיר שלג

הסמינר על 'ציונות דתית ליברלית' מהווה המשך לסמינר בשם דומה שהתקיים בשנה החולפת.
 בשנה החולפת התמקדנו בבירור המושגים של ציונות דתית בכלל, וציונות דתית ליברלית בפרט. השנה בכוונתנו להיות מעשיים יותר ולבחון את המשמעויות הפרקטיות של השקפת העולם הצד"לית (ציונית-דתית-ליברלית) על שורה של סוגיות שנויות במחלוקת בחברה הדתית: מעמד הנשים במרחב הדתי; צניעות, לגברים ולנשים גם יחד; היחס לתרבות כללית בכלל, ובמקרים שרוחה מתנגשת עם תפישה דתית בפרט; היחס לסמכות המדינה, ולאופן ניהול המחלוקות בחברה; הסוגייה הלהט"בית, ועוד.

 מטרת הסמינר איננה כמובן לייצר 'פסקי הלכה', אלא להעניק למושג 'ציונות דתית ליברלית' משמעות קונקרטית שמעבר לכותרת – בין היתר, מתוך מחשבה ורצון שהמכון יהפוך למרכז רעיוני עבור הציונות הדתית הליברלית, על הוגיה וארגוניה השונים.