אודות

סמינר מחקר בנושא ישראל-תפוצות הוא מסגרת ללימוד, דיון ויצירה הגותית סביב שאלות היסוד הרעיוניות המעצבות את יחסם של היהודים בישראל לעם היהודי שאינו חי בישראל, זאת מתוך אמונה כי שינוי יחסם של הישראלים לעם היהודי מיחס של אדישות או עוינות ליחס של סולידאריות וערבות הדדית, הכרחי להמשך קיומו של העם היהודי כעם אחד.