חזון הרבנות הישראלית

כל דור ודור נתבע מחדש: "עשה לך רב" (אבות א,ו). כל דור נתבע להעמיד מנהיגים ומנהיגות שהם בני בית בתרבות היהודית ויכולים להנחות את החברה בשאיפתה למימוש חיים יהודיים ערכיים, מלאים ומשמעותיים. בישראל נוצרת היום זהות יהודית ארץ-ישראלית חדשה-ישנה. זוהי יהדות המשקפת את הזרמים והזהויות הדתיות, המסורתיות והחילוניות; ואת השורשים והנופים השונים מהם הגענו. זוהי יהדות המעמידה לנגד עיניה את לכידות החברה הישראלית בארץ ואת לכידות העם היהודי כולו מתוך הערכה של הגיוון והשונות. בית המדרש לרבנות ישראלית הוא חזון לבניית מנהיגות יהודית חדשה לציבור הרחב הזה.

אנחנו מבקשים להצמיח רבנות פתוחה, פלורליסטית, של נשים וגברים שיקהילו קהילות מגוונות ויהיו אנשי חזון של תרבות יהודית לחברה הישראלית. יהיו אלו מנהיגים ישראלים המבקשים יהדות חפצת חיים ותקווה, חפצת צדק ומשפט, למדנית ומחדשת, רלוונטית ומחברת. יחד נייסד רבנות שמבקשת להשיב לעם היהודי על שלוחותיו השונות בארץ ובתפוצות את תקוות שנות אלפיים; רבנות המחויבת לכבוד כל אדם שנברא בצלם אלהים; רבנות הרואה את ישראל כחלק בלתי נפרד מקהילת העמים והמחויבת בכבודם ובזכויותיהם של אחרים.

שבת רבנות ישראלית

א.נשי הרבנות הישראלית יובילו בשבוע שבין ט"ו בשבט לפרשת יתרו מפגשים, שיחות, כנסים, סדרי ט"ו בשבט, קבלות שבת, שיעורים, פעילויות בתנועות נוער ומפגשי זום – כולם מיועדים לקהל הרחב, ומבקשים להזמין את החברה הישראלית, על כל גווניה, לשיחה ולחיבור.

כל האירועים ללא הרשמה וללא תשלום.
לרשימת האירועים המלאה https://tinyurl.com/2p9fnuhh                    כאן תוכלו למצוא דבר תורה לקראת השבת מאת הרב ד"ר שרגא בר-און. 

המתחים הרבים בנושאים ציבוריים ובשאלות של אורחות חיים ואמונה, מלבים את המאבק על דמותה וזהותה היהודית והישראלית של החברה שלנו. תנועת הרבנות הישראלית מבקשת להציע גישה אחרת: התנהלות קשובה, מכבדת, מוקירה ומכירה את הפנים השונות. יהודים מסוגים שונים, וכלל האזרחים, יכולים לפעול ביחד למען חברה משותפת, כשלאף אחד אין מונופול על "הדרך הנכונה".

הקול הייחודי, החשוב והמחבר הזה, יהיה הנושא המרכזי של שבת "רבנות ישראלית". הבחירה בשבת פרשת "יתרו" נעשתה בשל אירוע מתן תורה בהר סיני המסופר בה – תורה העומדת במוקד מסורת העם היהודי, אך פנים רבות לה ודרכים שונות לבטאה ולהגשימה.

רשת הרבנות הישראלית היא פרי שיתוף פעולה של מכון הרטמן והמדרשה באורנים, ומטרתה להפגיש ולחבר בין מנהיגי ומנהיגות קהילות, רבנים, רבות ורבניות של מוסדות חינוך ותרבות ממגוון הזהויות והזרמים היהודיים בארץ ובעולם. מאות רבנים, רבות, רבניות ומנהיגי קהילות חברים בתנועה, בהם נשים וגברים, אשכנזים וספרדים, עולי אתיופיה ועולי רוסיה, אורתודכסים, חילונים, מסורתיים, רפורמים, קונסרבטיבים, וברוכים נוספים ש"נותנים באהבה רשות זה לזה", ועומדים כאיש אחד בלב אחד.

פרסומים

ימי עיון

הקלטות מיום העיון בנושא ליווי רוחני

תוכניות של ימי עיון קודמים