תיאור הסמינר

הלכה וזכויות אדם

ימי חמישי ב14:00 בריכוזם של אבישלום וסטרייך ורונית עיר שי

קבוצת מחקר ההלכה מבקשת השנה להמשיך ולעסוק בממשק שבין הלכה וזכויות אדם. נבקש לחקור פנים שונים של ההלכה ותפקידיה בהקשר של זכויות אדם, בעיקר מפרספקטיבה בת זמננו, אך גם מעבר לה (ככל שאלו מאירים את האתגרים המיוחדים שההווה מציב בפני החברה היהודית).  בקבוצה משתתפים חוקרות וחוקרי הלכה מן המכון ומחוצה לו המציעים קשת רבגונית של התבונניות על ההלכה: פרספקטיבות מגדריות, משפטיות, אתניות, ביו-אתיות ועוד.