מכון הרטמן – שמים את הזהות במרכז

אשכול המענים החינוכיים של מכון הרטמן במערכת הגפ"ן תשפ"ג

אשכול בארי ליווי הוליסטי

☚ מעטפת פדגוגית הכוללת תהליכי הכשרה, פיתוח מקצועי, ליווי פדגוגי והעשרה.


סל הרטמן לחטיבה עליונה

☚ ליווי פדגוגי לצוותי תנ"ך, תושב"ע ומחשבת ישראל.
☚ חקר המח"ר: הכשרה וליווי למורים מובילי עבודות חקר.
☚ פיתוח יוזמות חינוכיות.


סל הרטמן לחטיבת הביניים

☚ ליווי פדגוגי במקצועות המורשת.
☚ פיתוח למידה בינתחומית.
☚ פיתוח יוזמות חינוכיות.


סל הרטמן לחדר מורים

☚ פיתוח מקצועי: למידה והוראה בינתחומית, חגים וטקסים במעגל החיים.
☚ הרצאות סדנאות ובתי מדרש.
☚ ימי עיון, סיורים לימודיים וסמינרים.
☚ פיתוח יוזמות חינוכיות.
☚ תוכנית "מן הבארות" לקידום חיים משותפים.
☚ תוכנית "התכנסות" ליום השואה.


סל הרטמן לצוותי ניהול

☚ ליווי והעצמה לצוותי ניהול.
☚ תוכנית "רקיע" למנהלים/ות מובילי תרבות יהודית-ישראלית.
☚ תוכנית "מן הבארות" למנהלים יהודים וערבים לקידום חיים משותפים.


סל הרטמן לרשויות

☚ קהילות מורים רשותיות / אזוריות.
☚ פיתוח יוזמות חינוכיות ישוביות.
☚ יום עיון לבעלי תפקידים ברשות.
☚ פורום עמיתים יישובי.תעריפים:

  • מחירון שעה בגפ"ן: 318 ₪ לשעת הנחייה / הדרכה / סדנה.
  • 15% הנחה למזמינים מעל 30 שעות (270 ₪)
  • 25% הנחה למזמינים מעל 50 שעות (240 ₪)

תוכניות בונוס מחוץ לגפ"ן*:

  • "משיבי הרוח" – תוכנית לתלמידים מובילים.
  • סיורים וסמינרים ייחודיים לתלמידים במגמות תושב"ע, תנ"ך ומחשבת ישראל.
  • בית מדרש קהילתי תלמידים-הורים-מורים.

* מכון הרטמן מציע לבתי ספר תמיכה תוכנית וכספית בפעילויות לקידום תחום המורשת והתרבות היהודית. התמיכה תינתן לבתי ספר שיבחרו במענים של מכון הרטמן בהיקפים מתאימים.


 

מנהלות ומנהלי בתי ספר

צרו איתנו קשר כדי להתאים את התוכניות השונות לצרכי בית הספר, ולבנות יחד תוכנית עבודה ומסגרת תקציב בגפ"ן. 

או שלחו מייל לכתובת [email protected]