אודות

תוכנית המנהיגות הקהילתית (Community Leadership Program) של מכון הרטמן צפון אמריקה היא תוכנית קיץ שנתית שבמרכזה סמינר עיוני המתפרש על פני שבוע ימים, ומשתתפים בו מאות מנהיגי קהילות מכל רחבי ארצות הברית וקנדה.  

יחד עם חוקרי המכון ואנשי הסגל, דנים משתתפי התוכנית ברעיונות יהודיים יסודיים ובדילמות שמאפיינות את החיים היהודיים בצפון אמריקה בימינו. הסמינר מתמקד בעיקר בלימוד טקסטואלי, בהנחיית חוקרים מובילים במקרא, בתלמוד, במחשבת ישראל, בהיסטוריה ובמיסטיקה. בכל שנה נבחרים המקורות והרעיונות שיילמדו בזיקה לתמה מרכזית אחת.    

תוכנית CLP מושכת מגוון רחב של משתתפים חברי הנהלה של בתי כנסת, מנהיגי פדרציות, ופעילים בארגונים יהודיים  אשר מתעניינים בשבוע של לימוד יהודי שיטתי ומעמיק, מתוך גישה פלורליסטית ופתיחות מחשבתית.

הלימוד האינטלקטואלי המעמיק מאפשר למנהיגי הקהילות להיענות באופן משמעותי יותר לסוגיות השעה, ולאתגרים המאפיינים את אורח החיים היהודי שלהם ושל קהילותיהם

צרו קשר

מכון הרטמן גדליהו אלון 11, ירושלים 02-5675320