פוליטיקה וגבולות ההלכה

תקציר

האם יש להלכה יכולת לארגן חברה? מה היחס בין רבנים לקהילה ובין ההלכה למדינה יהודית? ספר זה בוחן את יחסם של גדולי ההלכה שבספרד בימי הביניים, הרמב"ם והרמב"ן ואחרים, פילוסופים ומקובלים, לשאלות אלו. המחבר טוען כי עמדתם הנחרצת של גדולי בעלי ההלכה הייתה כי אין להלכה כמערכת משפט כלים המתאימים להסדרת החברה המדינית. גבולות אלו של ההלכה מסבירים את הכרחיות השלטון הפוליטי הארצי להבטחת קיומה וסידורה של חברה יהודית נאמנת להלכה. מכך נגזרת גם קדימותה של הפוליטיקה על פני ההלכה בסידור החברה.

פרופסור מנחם לורברבוים  הוא ראש החוג ללימודי התרבות העברית באוניברסיטת תל אביב ועמית מחקר במכון שלום הרטמן בירושלים. הוא עורך את סדרת הספרים באנגלית "המסורת הפוליטית היהודית" (כרך א: "סמכות" וכרך ב: "השתייכות", שניהם בהוצאת אוניברסיטת ייל) עם מיכאל וולצר ונעם זהר.