/ תוכנית בארי

הכשרה מתקדמת למלווי מסעות לפולין

השתלמויות בארי תשפ"א

רקע

התהליך החינוכי סביב המסע לפולין מזמן דיון בשאלות ערכיות ודילמות חברתיות אקטואליות. בני הנוער נחשפים לתהליכים היסטוריים, חברתיים,  אשר פקדו את העולם היהודי על גווניו השונים, דרך טקסטים, סיפורים, עדויות , תמונות ושירים. בפרקי זמן מתוכננים מראש בשלבי המסע השונים ניתן לקיים שיח אשר יצור את החיבור הנכון והרלוונטי לעולמם של בני הנוער היום. השילוב של לימוד בית מדרשי בסוגיות ערכיות במתודולוגיה חווייתית והתנסותית מאפשר למורים המלווים מסעות לפולין לקחת חלק מרכזי בתהליך החינוכי.

קהל היעד

ההשתלמות נועדה לנציגי בתי ספר המובילים לאורך השנים את מסעות בני הנוער לפולין

מטרה מרכזית

השתלמות מתקדמת זו תאפשר העמקת השיח הערכי, למידה משמעותית וכן, תאיר בזרקור אחר את המסע לפולין והתהליך החינוכי בבית הספר הנלווה לו.

מטרות

 1. קישור שאלות ערכיות הקשורות בשואה לשאלות אקטואליות הנוגעות במציאות היהודית והישראלית בת זמננו.
 2. הרחבת "ארגז הכלים" של המחנך והמדריך  להובלת פרקי תוכן הן בתהליך ההכנה למסע והן במסע עצמו.

מבנה

ההשתלמות בת 30 שעות מוכרת לגמול השתלמות . המפגשים יתקיימו במכון הרטמן בירושלים. חמישה מפגשים יתקיימו בימי א' בין השעות 16:30-20:00 ושני מפגשים הנם ימים ארוכים בין 9:30-15:30 בחופשת חנוכה ובחופשת פסח כמפורט בהמשך.
ההשתתפות מחייבת נוכחות מלאה ורציפה בכל המפגשים והגשת עבודה בסיום.
בתכנית ייקחו חלק עד 25 משתתפים.

פירוט המפגשים

כל מפגש יוקדש לתחום תוכן אחד שסביבו תינתן הרצאה רעיונית ובעקבותיה ניגע בסוגיות ערכיות אקטואליות בהן נרצה לעסוק עם בני הנוער. בנוסף – בכל מפגש נלמד כלי מתודולוגי שיכול לשרת אותנו בתכנון המהלכים החינוכיים לקראת המסע, במהלכו ובעקבותיו. יוצעו מאמרי קריאה לקראת המפגשים וכן, במהלך ההשתלמות תיבנה עבודת הסיכום.

 1. מהם הטקסטים המכוננים של הזיכרון הקולקטיבי?
  איך מתמודדים עם טראומת השואה בלי ליצור טראומה?
  הזדמנויות חינוכיות סביב התהליך החינוכי של המסע לפולין.
 2. גבורה בימים ההם ובזמן הזה
  על היבטים וגילויים שונים של גבורה. בניית דף לימוד בית מדרשי
 3. ברית אושוויץ או ברית סיני?
  – הרצאת מינהלת פולין
  – מה למדנו מהשואה?
  – מה הם לקחי השואה עבור החברה הישראלית?
  – טקסט קולנועי: "עבודה ערבית"
 4. פולין היום – למידת עמיתים– איך מתמודדים עם הפער בין פולין של ימינו לפולין ההיא?
  – אומנות בת דורנו העוסקת בזכרון השואה
  – הרצאת קב"ט
 5. איך זוכרים באחריות?כיצד נעסוק בזיכרון השואה בדור שלאחר העדים?
  בניית טקס "התכנסות" ליום השואה והתנסות
 6. לא להאמין –תיאולוגיה בעקבות השואה
  על אמונה ומשבר אמונה טקסט קולנועי: "וסרמן איש הגשם"
 7. "על הנקמה" (מפגש ארוך בחופשת פסח)
  למידת עמיתים: על מקומו של רגש הנקמה בחיים האישיים והלאומיים.
  בית מדרש על מחלוקת
עוד בנושא
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics