/ תוכנית בארי

מדרש מקום

השתלמויות בארי תשפ"א

זיקות בין חינוך, סביבה וקהילה

רקע

כיצד יוצרים חיבור בין אדם למקום? בשירו 'ראי אדמה' טבע טשרניחובסקי את אחת השורות האלמותיות "האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו", ואכן הקשרים והזיקות בין אדם לבין המרחב הפיזי בו הוא חי ופועל יכולים להוות בסיס לעיצוב חינוך מקומי מקיים. חינוך מקומי מתבסס על ההנחה כי יצירת חיבור וזיקה למקום בו חיים מפתח היכרות אותנטית עם סוגיות סביבתיות- חברתיות, מעודד תחושת אחריות איכפתיות ושייכות , מעלה את המוטיבציה ללמידה ובונה יכולות וכלים לעיצוב קהילות בעלות חוסן פנימי. בהשתלמות נקיים שיח זהות אישי ומקצועי בעזרת מקורות מארון הספרים היהודי-ישראלי, ובאמצעותו נרקום את הקשרים בין בית הספר לבין הסביבה שבה הוא נמצא. ההשתלמות מבקשת לשאול כיצד יוצרים את החיבור בין אדם למקום, להכיר מקורות טקסטואלים מתוך ארון הספרים היהודי- ישראלי, לקיים שיח זהות אישי ומקצועי, לבסס את הממשק בין תהליכים חינוכיים לבין סביבה ולהעניק השראה ודחיפה לקיים בבה"ס הלכה למעשה, חינוך מבוסס מקום.

קהל היעד

מורים , אנשי חינוך וקהילה ומנהלים

מסגרת ההשתלמות

בית ספרית או איזורית

מטרות ההשתלמות

 • היכרות מעמיקה ורבת פנים עם הסביבה והאיזור בו נמצא בית הספר
 • קיום שיח זהות המבוסס על זיקות בין הסביבה הפיזית ועולמם של המשתתפים בהשראת מקורות מהתרבות היהודית-ישראלית
 • העצמת תחושת השייכות לבית הספר ולאזור
 • עיצוב פרויקט בית ספרי המבוסס על חינוך מבוסס מקום

תוכנית ההשתלמות

8 מפגשים של 3 שעות אקדמיות.
1 סיור כ 10  שעות אקדמיות  סה"כ: 34 שעות.

תכנים בהשתלמות

 • "האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו" – נופים שעיצבו אותנו
 • עיסוק בקיימות ובקהילתיות בשפה יהודית
 • ייזום והובלת פרויקט בית-ספרי במסגרת חינוך מבוסס מקום

ראשי פרקים להשתלמות

 • קיימות, אקולוגיה ושימור סביבה
 • קהילה, קהילתיות
 • מעגלי שייכות: שפה, מקום, ערכים ואורחות חיים

פירוט המפגשים

סמינר פתיחה: "האדם אינו אלא…" – נופים ומרחבים שעיצבו את זהותנו

בין אדם למקום – מקום כמימד רוחני – בחינת משמעותו הרוחנית של המקום בזהותנו כיהודים וישראלים.

"תן דעתך שלא תקלקל את עולמי" – קיימות בשפה היהודית ובשפה המקומית

'חן המקום על יושביו' – עקרונות לחינוך המבוסס מקום – תורה שבכתב

ארצך, מולדתך ובית אביך – לימוד ושיח על מולדת, ארץ והבית שלנו ומקומם בזהות האישית, הקהילתית והלאומית

כולנו רקמה אנושית אחת חיה – מה מעניקה לנו קהילה? מהי החשיבות של הסביבה הפיזית בתוכה?

בית ספר בלב הקהילה – כיצד ניתן לעצב את בית הספר כקהילה המכילה קהילות נוספות? מהם הערכים המוספים הנובעים מכך?

מפגש מסכם – למידת עמיתים – שיתוף בתוצרים מעשיים ליישום חינוך מבוסס מקום.

מטלת סיום הקורס

"למקום שאני אוהב שם רגליי מוליכות אותי" (תלמוד בבלי, סוכה, נג, א')

 1. בחרו  מקום : ישוב/ בית ספר/ אתר, או ,מקטע שביל. תארו בתמציתיות את המקום שנבחר (רצוי להוסיף תמונה), והסבירו מה הזיקה האישית שלכם למקום זה.
 2. התמקדו בשתי שאלות מרכזיות שנכון בעיניכם לשאול לגבי המקום הנ"ל לפני תכנון פעילות.
  (לדוגמה: כיצד הסיפור ההיסטורי של המקום אותו בחרתם מקבל משמעות גם בהווה)
 3. תיאור הפעילות החינוכית: המטרה המרכזית בבניית פעילות הנוגעת למקום הנבחר היא לתת מענה חינוכי, לימודי וחוויתי לשתי השאלות שניסחתם בסעיף 2
  • בחרו קהל יעד רלוונטי לפעילות (הורים, מורים, תלמידים, שכבה, כלל ביתה"ס, יום קהילתי)
  • נסחו שתי מטרות שיעמדו בבסיס הפעילות (כלומר מה חשוב לכם שיקרה).
  • ניסוח הפעילות ייעשה כך שכל הקורא את הניסוח יוכל ליישמו בקלות.
 4. היבטים נוספים להתייחסות:
  • תכנים: אלו גופי ידע חשוב בעיניכם לשלב בפעילות(ידע הסטורי, אקולוגי, חינוכי, אחר)
  • תדירות: האם הפעילות הינה תהליכית ,או כוללת יום שיא, אחר.
  • מתודות: באילו אמצעים תשתמשו על מנת להעביר את הפעילות.
  • אמצעיים יחודיים אחרים
  • מדדי הצלחה כגון: אם אבחן את הפעילות בעוד שנה, איזה שינוי אראה בקרב קהל היעד?
  • ציינו 3 מקורות ביבליוגרפים בהם השתמשתם
 5. סיכום:
  • אלו אתגרים צפויים לדעתכם במימוש פעילות זו?
  • מהי נקודת החוזק של הפעילות בעיניכם?
  • כיצד עשויה פעילות זו להשתלב במסורת הבית ספרית?

בשער העבודה יירשמו באופן ברור הפרטים הבאים:
א. שם ההשתלמות, והסמל הפדגוגי שלה.
ב. שם המוסד שבו התקיימה ההשתלמות וכתובתו.
ג. נושא העבודה.
ד. שם מגיש העבודה + ת.ז.
ה. שם בודק העבודה.
ו. שם רכז ההשתלמות או מנהל המוסד.
ז. תאריך ההגשה.

ביבליוגרפיה נבחרת להשתלמות ולעבודה

 1. הירשפלד אריאל, רשימות על מקום, הוצאת עם עובד, 2000
 2. מקום למחשבה, מקראה בהגות וחשיבה סביבתית בת זמננו, המשרד להגנת הסביבה, מרכז השל לקיימות והחברה להגנת הטבע, עורך- ג'רמי ברנשטיין, 2001
 3. שליט דניאל, ספר הקניון, הוצאת ספרית בית אל, 2000
 4. עוז עמוס, פה ושם בארץ ישראל, הוצאת כתר, 1983
 5. קינן עמוס, אל ארצך אל מולדתך, הוצאת עידנים, 1981
 6. מעגל המקום בתוך מעגלי שייכות, תכנית בארי , מכון הרטמן, 2008
עוד בנושא
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics