יעל גרוס רוזן

יעל גרוס רוזן

מנחה בתוכנית בארי

יעל גרוס רוזן מנחה באזור ירושלים בתוכנית בארי.

תחילת דרכה המקצועית היתה בחינוך המשלב – בהוראה, כתיבת תכניות והנחיה. היתה חלק ממערך משרד החינוך לפיתוח החינוך לזהות יהודית במטה שנהר קרמניצר ואח"כ במטה לתרבות ישראל. היתה חברה בוועדת המקצוע ומדריכה מחוזית וארצית בתחום זה.

יעל גרוס רוזן נשואה ואם ל-3. בוגרת האוניברסיטה העברית ומכון כרם.