שלמה נאה

שלמה נאה

עמית מחקר, מרכז קוגוד

פרופ' שלמה נאה הוא עמית מחקר במרכז קוגוד לחקר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית במכון שלום הרטמן. הוא מכהן כפרופסור מן המניין באוניברסיטה העברית ומלמד בחוגים לתלמוד ולמחשבת ישראל. כמו כן הוא חבר האקדמיה ללשון העברית.

תחומי המחקר של שלמה נאה הם הפרשנות התלמודית (בעיקר תלמוד ירושלמי), הפרשנות במדרש הקדום ומחשבת חז"ל. במחקריו האחרונים הוא עוסק בעיקר בתרבות הטקסט של חז"ל.

תואר דוקטור הוענק לנאה מטעם האוניברסיטה העברית בתחומי תלמוד ולשון עברית. אחרי השלמת עבודת הדוקטור עשה השתלמות בתר-דוקטורט באוניברסיטת אוקספורד בספרות סורית עתיקה.