פיני איפרגן

פיני איפרגן

עמית מחקר, מרכז קוגוד

פרופ׳ פיני איפרגן מלמד במחלקה לפילוסופיה בבר אילן ומשמש כראש המחלקה מאוקטובר 2021.

תחומי המחקר העיקריים שלו הם פילוסופיה גרמנית קלאסית בעיקר בהגותם של קאנט והגל  אבל גם עוסק בשאלות רחבות יותרשל התרבות הגרמנית בעת הזאת. דגש מיוחד במחקר הוא דיון ביחס בין יהודים לגרמנים ובירור ייחודה של זהות זאת. בשנים האחרונות מרכז הכובד של המחקר עבר לבירור שאלות הנוגעות לזהות של האדם המודרני תוך ניסיון לספק הצדקה לאידיאל המוסרי העומד בבסיסו.

בעשור האחרון אני משמש כמנהל שותף של מרכז שפינוזה בון-ליר.