אורית מלכה

אורית מלכה

עמיתת מחקר, מרכז קוגוד

אורית מלכה היא עמיתת מחקר במרכז דוד הרטמן למצוינות אינטלקטואלית. בנוסף, היא דוקטורנטית בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. תחומי המחקר שלה הם: המשפט התלמודי, מחשבה פוליטית עתיקה, ודיני ראיות.

את עבודת הדוקטורט היא מקדישה לדיון בכללים המיוחדים המאפיינים את דיני העדות של המשפט התלמודי, ובשאלת היחס בין התכליות האפיסטמולוגיות והרעיונות הפוליטיים המעצבים כללים אלו.

אורית מלכה היא גם חברה בתוכנית לתלמידי מחקר מצטיינים בתחום זכויות האדם והיהדות במכון הישראלי לדמוקרטיה.

לצד לימודיה, הקימה את "מסתברא" – בית מדרש קהילתי ללימוד תלמוד בעיון.