עומר מיכאליס

עומר מיכאליס

עמית מחקר, מרכז דוד הרטמן

ד"ר עומר מיכאליס הוא עמית מחקר במרכז קוגוד לחקר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית במכון שלום הרטמן, ומרצה בכיר בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב. הוא עוסק בהגות ובפילוסופיה היהודית בעולם האסלאמי, ומתמקד בתהליכים של יצירת, מסירת והטמעת ידע במסורת היהודית בימי הביניים, לאור תהליכים מקבילים בתרבות האסלאמית.

את תואר הדוקטור קיבל מיכאליס מאוניברסיטת תל אביב בשנת תשע"ט על עבודתו בנושא שיח המשבר ומפנה המסורת בהגות היהודית בימי הביניים.

בשנים האחרונות זכה מחקרו לתמיכתם של מרכז מנדל-סכוליון באוניברסיטה העברית, הוועדה לחקר ימי הביניים באוניברסיטת הרווארד, המרכז ללימודי יהדות ועברית באוניברסיטת אוקספורד, מכון מקס פלאנק להיסטוריה של המדעים והמועצה להשכלה גבוהה בישראל.