תמכו בנו
עומר מיכאליס
עומר מיכאליס
עמית מחקר, מרכז דוד הרטמן

ד"ר עומר מיכאליס הוא עמית מחקר במרכז דוד הרטמן למצוינות אינטלקטואלית ועמית בתר-דוקטורט ע"ש מנדל במדעי הרוח במרכז מנדל סכוליון. הוא עוסק בהגות ובפילוסופיה היהודית בעולם האסלאמי, ומתמקד בתהליכים של יצירת, מסירת והטמעת ידע במסורת היהודית בימי הביניים, לאור תהליכים מקבילים בתרבות האסלאמית.

את תואר הדוקטור קיבל מיכאליס מאוניברסיטת תל אביב בשנת תשע"ט על עבודתו בנושא שיח המשבר ומפנה המסורת בהגות היהודית בימי הביניים.

בשנים האחרונות זכה מחקרו לתמיכתם הנדיבה של הוועדה לחקר ימי הביניים באוניברסיטת הרווארד, המרכז ללימודי יהדות ועברית באוניברסיטת אוקספורד, מכון מקס פלאנק להיסטוריה של המדעים והמועצה להשכלה גבוהה בישראל.