מוריה שריקי

מוריה שריקי

עמיתת תוכנית משכילות

מוריה שריקי היא עמיתת תוכנית משכילות במרכז דוד הרטמן למנהיגות אינטלקטואלית. היא דוקטורנטית ומלגאית נשיא במחלקה לתלמוד באוניברסיטת בר אילן, וכותבת פירוש מקיף על פרק 'אלו נאמרין' בבבלי סוטה.
לימדה בבית המדרש לסטודנטים 'חברותא' באוניברסיטה העברית, במדרשת לינדנבאום לוד ובמקומות נוספים. בעלת תואר ראשון בהיסטוריה של עמ"י ולימודי רוח מהאוניברסיטה העברית ותואר שני בתלמוד מאוניברסיטת בר אילן. למדה במכון התלמודי העיוני במת"ן, ב'חברותא' הר הצופים, במדרשת לינדנבאום ובבית המדרש לנשים במגדל עז.
תושבת העיר לוד בשמונה השנים האחרונות ואמא לארבעה מקסימים.