יצחק בן דוד

יצחק בן דוד

עמית מחקר במרכז דוד הרטמן

הרב ד״ר יצחק בן דוד הוא עמית מחקר במרכז דוד הרטמן.  בנוסף, משמש כרב בצור הדסה, וכמרצה במסגרות שונות.

בעבר כיהן כראש מדרשת עין הנצי״ב של הקיבוץ הדתי, רב הקיבוץ, ומייסדו של בית מדרש "קדמה".

הוא בעל דוקטורט בתלמוד ובתורת המשפט מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן.  בוגר ישיבת הר עציון, ובית המדרש "שערי עוזיאל" ללימוד תורתם של חכמי המזרח בדורות האחרונים.