יצחק בן דוד

יצחק בן דוד

עמית דוד הרטמן

הרב ד״ר יצחק בן דוד

בוגר ישיבת הר עציון, ובית המדרש ׳שערי עוזיאל׳ ללימוד תורתם של חכמי המזרח בדורות האחרונים.

בעל דוקטורט בתלמוד ובתורת המשפט מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן.

משמש כיום כרב בצור הדסה, וכמרצה במסגרות שונות.

לשעבר ראש מדרשת עין הנצי״ב של הקיבוץ הדתי, רב הקיבוץ, ומייסדו של בית מדרש ׳קדמה׳.