תמכו בנו

/
EN
הצטרפו לניוזלטר שלנו

פרשת בשלח: גם אלוהים יכול להינחם

בפרשת בשלח מתקיים משחק המילים – "נחם" ו"ינחם", במטרה למקד את הקשב שלנו – הקוראים - במושג ה"הינחמות". אך מהי ההינחמות?
בני ישראל חונים על שפת ים סוף (כריסטופר אקרסברג, 1815. תמונה: ויקיפדיה.
בני ישראל חונים על שפת ים סוף (כריסטופר אקרסברג, 1815. תמונה: ויקיפדיה.
ד"ר משה מאיר היה עמית מחקר במכון שלום הרטמן. הוא הנחה תוכנית להכשרת מנחי בתי מדרש במכון ולימד בבית הספר הרטמן. מאיר לימד מחשבת ישראל בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית והגות יהודית במתודה בית מדרשית, בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. מאיר פירסם מאמרי הגות רבים, שלושה ספרי שירה: "כמעט", "סמיכות" ו"ספר הבית והמנוחה" ואת ספר הפרוזה "אבי אבי". הוא היה שותף ביצירת הסרט "סוקרטס על למברטה" שעסק באביו, יעקב מאיר, שנפל במלחמת ששת הימים. מאמרו

ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים: "פן ינחם העם, בראותם מלחמה, ושבו מצרימה."

משחק המילים – נחם ו ינחם, ממקד את הקשב שלנו – הקוראים – במושג ה"הינחמות". אלוהים היודע את לב עמו, חושש כי הנחישות שהיתה בהם ונתנה להם כוח למסע השחרור ממצריים, תתפוגג לנוכח המלחמה. העם עלול להינחם, להתחרט, לסגת מעמדתו ולחזור למצריים. ההינחמות מופיעה כאן כתכונת תודעה שלילית. אל מולה ניצבת היציבות, היכולת שלא לשנות את העמדה גם לנוכח קושי ולחץ.

כאשר שמואל מודיע לשאול כי אלוהים החליט להעביר ממנו את המלוכה לאחר, מפציר בו שאול לפחות לשוב עמו אל העם ולא לבזותו. ועתה שא נא את חטאתי ושוב עמי ואשתחווה לה'.  [שמואל א ט"ו]. שמואל מסרב: ויאמר שמואל אל שאול: "לא אשוב עמך, כי מאסתה את דבר ה', וימאסך ה' מהיות מלך על ישראל". ההפצרה והסירוב מקבלים פני עימות פיזי: "ויסב שמואל ללכת, ויחזק [שאול] בכנף מעילו, ויקרע". שמואל מעניק לאירוע משמעות סמלית: ויאמר אליו שמואל: "קרע ה' את ממלכות ישראל מעליך היום, ונתנה לרעך הטוב ממך." הוא מוסיף תובנה על מהותו של אלוהים: "וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא להנחם."

אלוהים איננו ניחם על החלטותיו, ועל כן לא יחזור בו מהחלטתו להדיח אותך. ההינחמות מצורפת לשקר. כפי שאמירת שקר היא אמירה של משפט שאיננו מתאים למציאות, כך ההינחמות היא נקיטת עמדה שאיננה מתאימה לעמדה המקורית של הדובר. הינחמות הרי היא כשקר. מכאן מובלטת יותר רגישותו של אלוהים לאפשרות שהעם ינחם. אלוהים שההינחמות איננה מידתו, איננו רוצה שהעם יקלע למצב של הינחמות.

אלא שהסיפור איננו כל כך פשוט. שמואל מציב את אלוהים כנצח שאיננו ניחם ואיננו משקר. אבל כמה פסוקים קודם לכן, כך מציב אלוהים לשמואל את החלטתו להדיח את שאול: ויהי דבר ה' אל שמואל לאמר: "נחמתי כי המלכתי את שאול למלך, כי שב מאחרי ואת דברי לא הקים".

אלוהים מציב את עצמו כי שניחם. הוא לא עונה לתיאור של שמואל המעמיד אותו כנצח הבלתי משתנה, להפך. מי שמכיר את אלוהים התנ"כי, יודע כי ההינחמות היא דווקא תכונה אופיינית לו: וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ, וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום. וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ, ויתעצב אל לבו. ויאמר ה': "אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם ועד בהמה עד רמש ועד עוף השמים, כי נחמתי כי עשיתים". ונח מצא חן בעיני ה'. [בראשית ו]. גם כאן – כבפרשתנו – משחק מילים: וינחם… ניחמתי… נח… חן…

לעיתים שוכח אלוהים את גמישותו המתנחמת, המוכנה לבדוק דברים מחדש. לאחר חטא העגל, כשביקש אלוהים להשמיד את העם ולעשות את משה לגוי גדול. מפציר בו משה: "שוב מחרון אפך, והנחם על הרעה לעמך". אלוהים מתעשת: "וינחם ה' על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו". [שמות ל"ב].

נראה כי לשמואל היה קשה עם ההינחמות של אלוהים: ויהי דבר ה' אל שמואל לאמר: "נחמתי כי המלכתי את שאול למלך… ויחר לשמואל ויזעק אל ה' כל הלילה." שמואל רצה כי אלוהים יתמיד בעמדתו הראשונה – הבחירה בשאול. לאחר שהבין שאכן אלוהים ניחם על החלטתו זו, הוא מציב את העמדה החדשה – ההדחה, ומחזק אותה בדימוי אלוהים לנצח שלא ינחם. אבל כנראה שהקושי הוא שמואל – ואולי של עוד רבים מקוראי התנ"ך. קשה לו לעמוד מול אל שאין בו את מידת הנצח היציבה, אלא את מידת ההינחמות הדינאמית. הוא אומר לעצמו יותר מלשאול כי אלוהים לא ינחם. האמת – התנ"כית – היא שאלוהים כן ניחם, ההינחמות היא מידתו.

מחשבה יהודית מרתקת אותך? דואג לעתידה היהודי-דמוקרטי של ישראל? מתעניינת ביהדות שרלוונטית עבורך?

מלאו את פרטיכם וקבלו את הניוזלטר שלנו

הוספת תגובה
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics