/ תוכנית בארי

כבוד האדם

אוֹת בְּאוֹת - דורשים שפה יהודית דמוקרטית

לוגו אות באותהשיעור בנושא כבוד האדם הוא חלק מיוזמת "אוֹת בְאוֹת" – דורשים שפה יהודית דמוקרטית. במסגרת היוזמה נכתב אוסף של שיעורי חינוך על מושגים לפי אותיות הא'-ב', כאשר כל מושג נדרש בשפה יהודית-דמוקרטית


 • להורדת מערך השיעור כקובץ PDF בפורמט מותאם לדפוס – לחצו כאן (ניתן להדפיס גם בשחור-לבן)
 • להורדת מערך השיעור כקובץ PDF בפורמט מותאם להקרנה על מסך בכיתה במהלך שיעור – לחצו כאן

מבוא

אות באות - כבוד האדםכבוד האדם הוא ערך מרכזי בתרבות היהודית ובמסורת ההומניסטית, והוא מערכי היסוד המהותיים של הדמוקרטיה. לא ניתן לדמיין משטר דמוקרטי שערך זה אינו קיים בתשתיתו. ביטוי מובהק לרעיון זה מופיע לראשונה במקרא, בתיאור בריאת האדם 'בצלם אלוהים'. רעיון זה הצמיח בתולדות ההגות היהודית עיקרון מוסרי שלפיו פגיעה בכבוד האדם משמעותה פגיעה גם באל עצמו.

בתקופה המודרנית נוספו למושג 'כבוד האדם' שתי משמעויות. הראשונה נגזרת מתפיסת המוסר של הפילוסוף הגרמני עמנואל קַאנט, ולפיה האדם הוא ישות אוטונומית, כלומר האדם הוא תכלית לעצמו והוא בעל אחריות עצמית לערכים שלפיהם הוא חי. כאשר פוגעים באוטונומיה האנושית או מתייחסים לאדם כאמצעי בלבד ולא גם כתכלית לעצמו, פוגעים בכבודו של האדם. לפיכך, לכבוד האדם אין מחיר ולעולם אין להקריבו למען ערך אחר.

המשמעות השנייה היא רעיון הזכויות הטבעיות. לפי עיקרון זה, לכל אדם זכויות טבעיות, והן חלק בלתי נפרד מהמהות האנושית, ומגיעות לאדם באשר הוא אדם. הזכויות הבסיסיות ביותר הן הזכות לחיים והזכות לכבוד. הזכות לכבוד קובעת כי זכותו של כל אדם לא להיות חשוף ליחס משפיל, מזלזל, מבזה או פוגעני. הזכות לכבוד כוללת בתוכה את הזכות לפרטיות – זכותו של כל אדם לחיות ללא חשיפה, התערבות או חדירה לחייו, לגופו או לחפציו, ואת הזכות לשם טוב – זכותו של אדם שלא יפרסמו על אודותיו מידע שקרי.

בשנת 1992 חוקקה הכנסת את "חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו". בחוק זה עוגנו כמה זכויות אדם בסיסיות האוסרות פגיעה בחייו, בגופו, בכבודו, בקניינו ובחֵירותו של אדם. מקובל לראות בחוק זה את מגילת זכויות האדם הישראלית, ולפיה כבוד האדם הוא ערך יסוד מרכזי בחברה הישראלית.

מה משמעותו של כבוד האדם ומהי חשיבותו? כיצד בא לידי ביטוי ערך זה בדמוקרטיה הישראלית? האם מדינת ישראל מציבה ערך זה כערך מרכזי באורחות חייה? בשאלות אלה ואחרות נדון בשיעור שלפניכם.


חלק א – פתיחה

צפו בכתבה שלפניכם על ביקור פתע שערך סגן שר הבריאות הרב יעקב ליצמן בבית חולים ממשלתי לחולים פסיכיאטריים.

11

בעקבות הצפייה בסרטון דונו בשאלות הבאות:

 • איזו מציאות נחשפת בכתבה?
 • כלפי מי מוטחת הביקורת?
 • מדוע לדעתכם הגיע בית החולים למצב זה?
 • בשלב מסוים בסרט, חברת הכנסת שלי יחימוביץ טוענת כי מצב זה הוא "ביזוי כבוד האדם". מה לדעתכם הכוונה בדבריה? מהו 'כבוד האדם' לאור זאת?

הזמנה לבית מדרש

התחלקו לקבוצות ולמדו את המקורות שלפניכם (כל קבוצה לומדת מקור אחר). היעזרו בשאלות המנחות שמלוות את המקורות.


קבוצה א

הוּא [שמעון בן עזאי] הָיָה אוֹמֵר:
אַל תְּהִי בָז לְכָל אָדָם,
וְאַל תְּהִי מַפְלִיג לְכָל דָּבָר,
שֶׁאֵין לְךָ אָדָם שֶׁאֵין לוֹ שָׁעָה,
וְאֵין לְךָ דָבָר שֶׁאֵין לוֹ מָקוֹם:מסכת אבות, פרק ג משנה ד

ביאור: בָז – מבזה, לועג, מתייחס בהתנשאות. לְכָל אָדָם – לאף אדם. מפליג – מרחיק, מתנער או מזלזל. לכל דבר – לכל חפץ. שֶׁאֵין לְךָ אָדָם שאין לו שעה – לכל אדם יש זמן בו הוא בעל ערך. וְאֵין לְךָ דָבָר שֶׁאֵין לוֹ מָקוֹם – כל חפץ עשוי להיות נחוץ או דרשו בהזדמנויות שונות.

שאלות לדיון:

 • כיצד לדעת שמעון בן עזאי יש לנהוג כלפי בני אדם?
 • מהו הנימוק לכך? מדוע כל אדם ראוי לכבוד? מה דעתכם על נימוק זה?
 • חוו דעתכם – האם רבי שמעון מסכים עם התפיסה של האדם "כתכלית לעצמו" (ראו במבוא לשיעור)?
 • מה לדעתכם היה חושב בן עזאי על העובדות שתוארו בכתבה?

קבוצה ב

כבודו של האדם כולל בחובו […] הגנה על מינימום הקיום האנושי […]
אדם המתגורר בחוצות ואין לו דיור, הוא אדם שכבודו כאדם נפגע;אדם הרעב ללחם, הוא אדם שכבודו כאדם נפגע;
אדם שאין לו גישה לטיפול רפואי אלמנטרי, הוא אדם שכבודו כאדם נפגע;
אדם הנאלץ לחיות בתנאים חומריים משפילים, הוא אדם שכבודו כאדם נפגע.מתוך פסק דין גמזו, השופט אהרון ברק

שאלות:

 • אילו זכויות כולל כבוד האדם? מתי אנו אומרים שכבודו של האדם נפגע?
 • מה לדעתכם היה חושב השופט ברק על העובדות שתוארו בכתבה?

קבוצה ג

מהתפיסה הסוברת שהאדם נברא בצלם אלוהים נגזרת החובה לשמור על כבודו של האדם ולהימנע מביזויו. ישנן שתי גישות למקור הכבוד: האחת גוזרת את מושג הכבוד מהאדם אל זולתו: ”יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך“ (משנה, אבות י, ב), והאחרת גוזרת את כבוד האדם מכבוד האלוהים.

על פי הגישה השנייה, תכליתם של איסורים מסוימים לוודא שיישָּמרו כבוד המת וכבוד הגוף. הכבוד מוגדר גם על דרך השלילה, דהיינו על ידי הפגיעה בו באמצעות אלימות, קלון, ניוול, עוני, אי–שמירה על צניעות וכד‘.מתוך: יהודה ברנדס, יהדות וזכויות אדם: בין צלם אלוהים לגוי קדוש, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה

שאלות:

 • מהן שתי הגישות למקור של ערך כבוד האדם? מה ההבדל ביניהן?
 • מה פירוש 'הגדרה על דרך השלילה'? כיצד מסייע אופן הגדרה זה להגדרת הכבוד? תנו דוגמה להגדרה של מונח אחר 'על דרך השלילה'.
 • לאור כל אחת משתי הגישות, מהי לדעתכם הפגיעה בכבוד האדם לאור העובדות שנחשפו בסרטון הפתיחה שראיתם?

קבוצה ד

אדם, כל אדם, הוא ישות מורכבת. כבוד לאדם משמעו כבוד גם למרכיבי ישותו. ולפיכך, מהו אדם? נמנה מספר יסודות הקיימים בכל אדם, אם כי ביטוים ואופן השתלבותם זה בזה שונים מאדם לאדם.

לכל אדם רצון, בחירה והחלטה משלו, לכל אדם מינו (איש, אישה), לכל אדם רגש ויצר משלו, לכל אדם חושים משלו, לכל אדם שפות שבהן הוא משתמש, לכל אדם דעת והיגיון משלו, לכל אדם דמיון ויצירה משלו, לכל אדם אמונה וערכים משלו, לכל אדם מעשה ומקצוע, משפחה, קהילה אליה הוא שייך, עם וארץ ומדינה, לכל אדם קשריו וענייניו בעולם הרחב, לכל אדם תחביבים משלו, לכל אדם חזון אישי ושאיפות משלו – מה עוד היה רוצה להיות […].

היעדר כבוד לאדם הוא סירוב להכיר ביסודות אלה או התעלמות מהם ותיוגו בתווית יחידה: למשל, התייחסות לאדם אך ורק באמצעות תווית כ"אישה", "ילד", "דתי", "ערבי" וכיוצא בזה.על פי אלוף הראבן, כבוד האדם, דפים לקראת בירור הנושא

שאלות:

 • כיצד מבין אלוף הראבן את המושג כבוד האדם?
 • פרטו, במה שונים האנשים אלו מאלו? אילו מִרכיבי האישיות חשובים בעיניכם יותר מאחרים?
 • מהי המסקנה שיש להסיק לדעת הראבן מהערך של כבוד האדם?
 • לאור דבריו, איזה מרכיב של כבוד האדם נפגע לדעתכם בכתבה שראינו?

סיכום בית המדרש

לאחר שלמדתם את המקור בקבוצה נסחו ערך קצר (בן 3 – 4 משפטים) עבור המילון העברי למונח "כבוד האדם". שתפו במליאה את חבריכם לכיתה על אודות הטקסט שלמדתם. הציגו בקצרה את תוכן הטקסט ונסו להסביר כיצד משתקף דרכו ערך כבוד האדם. הציגו בפני הכיתה גם את הניסוח שלכם לערך כבוד האדם.

האם קיימים בכיתה חילוקי דעות ביחס להגדרת הערך כבוד האדם? נסו להגיע להסכמה על ניסוח משותף של כלל תלמידי הכיתה.


דיון כיתתי

האם זכותם של אזרחים השונים ממני לבחור? – תערוכת תמונות בנושא כבוד האדם

צרו תערוכת תמונות שתבטא את הערך 'כבוד האדם'. התמונה עשויה להיות ביקורתית [כלומר לבטא ביקורת חברתית מוסרית וכדומה על מקרים שבהם ערך כבוד האדם נפגע] או תמונה חיובית המשקפת את מימושו של ערך כבוד האדם.

 • צלמו תמונה או מצאו תמונה במרשתת [אינטרנט] או בכל מקור אחר. תנו שם לתמונה.
 • חברו לתמונה מוטו [משפט קצר וקליט המביע רעיון] מתוך המקורות שבשיעור, שיתאים לתמונה.
 • כתבו בקצרה את הסיבות לבחירת התמונה, מה הקשר בין שם התמונה למוטו שבחרתם לייצג אותה, וכן כיצד לדעתכם התמונה משקפת את ערך כבוד האדם.

אבי שגיאמאמר דעה

כבוד האדם | אבי שגיא

ערך כבוד האדם הוא אחד מערכי היסוד של חיינו האתיים והמשפטיים. הוא מבטא את ההכרה כי לכל אדם יש ערך עצמי שאינו מותנה במעמדו החברתי, במוצאו, בשיוכו המגדרי או בכל הקשר קונקרטי אחר. המונח "כבוד האדם" אמור לשחרר את היחס לאדם מהתניה חיצונית כלשהי. יתר על כן, ערך זה מייסד את החובה שלא לראות בבני אדם אובייקטים, כלומר אמצעים לתכלית כלשהי, כגון: כיסא כדי לשבת, בית כדי להתגורר בו. לבני אדם ערך פנימי, שלא ניתן להמירו או לתמחרו. כבוד
האדם מתפקד אפוא בשתי משמעויות שונות: האחת, ציון הערך הפנימי הבלתי מותנה (dignity); השנייה, ההכרה בערך זה, המחייב יחס של כבוד מצדם של בני אדם (respect).

להכרה בערך הפנימי של האדם יש שני ביטויים: אוניברסלי ופרטיקולרי, ושניהם מבטאים בימינו את ערך כבוד האדם. כבוד האדם האוניברסלי מבטא את היסוד האנושי האוניברסלי: היותנו בני אדם. ערך האדם הפרטיקולרי מבטא את העובדה שאנו מממשים את קיומנו כיצורי אנוש בדרך ייחודית לנו – "לכל איש יש שם", כתבה המשוררת זלדה.

הכנסת ערך זה לשיח האתי, המשפטי והפוליטי, היא חלק מהחידוש של העת החדשה וביטוי תיאורטי בסיסי לעניין מצוי בהגותו של עמנואל קאנט. בעידן הקלאסי, המונח "כבוד" (honor) סימן מעמד ומיקום חברתי ואת יחס הכבוד הראוי למי שמשתייך אליו. אף בימינו נוכל למצוא שרידים ליחס זה בביטויים כגון "כבוד השופטת" או "כבוד הרב", המתייחסים למיקום חברתי ולא להוויה פנימית.

אף שאידאת כבוד האדם מבטאת חידוש של העידן המודרני, עקבות ראשוניים של הרעיון מצויים במקורות יהודיים שונים; חלק מהם מדגישים את היסוד האוניברסלי: נבראות האדם בצלם אלוהים וחלק מהם את היסוד הפרטיקולרי. המשנה במסכת סנהדרין (פרק ד, משנה ה) עונה על השאלה: למה נברא אדם יחידי? בין התשובות המוצעות, אחת מדגישה את הערך האוניברסלי השווה, והשנייה את הערך המבדיל והייחודי שיש בכל אדם. הראשונה אומרת: "ומפני שלום הבריות שלא יאמר אדם לחברו אבא גדול מאביך". זולתה אומרת: "ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד וכולן דומין זה לזה ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהן דומה לחברו". "ו" החיבור, מצרפת בין התשובות, ללמדך שהיסוד האוניברסלי והפרטיקולרי אינם מוציאים זה את זה. כבודו של האדם מבטא הן את היותו של האדם חבר בקהילה האנושית האוניברסלית, והן את ייחודו המבדילו מזולתו.


פרופ' אבי שגיא הוא עמית מחקר במרכז קוגוד לחקר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית במכון שלום הרטמן וראש התכנית ללימודי פרשנות ותרבות באונ' בר-אילן.

עוד בנושא
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics