מדיאלוג ועד ערבות הדדית: א"ב של יהדות ודמוקרטיה

כשנגמרות המילים - דרושה שפה חדשה. לקראת יום הזיכרון לראש הממשלה יצחק רבין, ארבעה שיעורים קצרים על מושגים שנמצאים במתח שבין יהדות לדמוקרטיה

אנחנו חיים במדינה יהודית-דמוקרטית. כך נקבע גם בכמה וכמה חוקי יסוד וכך גם משתמע ממגילת העצמאות. ואולם, המפגש בין המסורת היהודית לערכי הדמוקרטיה הוא מפגש מתוח, שבו ניצבים זה מול זה ערכים שונים ולעתים סותרים. במציאות הישראלית נוצר פיצול בין "שפה יהודית" ל"שפה דמוקרטית", ובעקבות כך גם שיח שנע במסלולים מקבילים שאינם נפגשים לעולם. אולי יותר מאי פעם, זקוקה כעת החברה הישראלית לשפה מחברת.

השפה הנדרשת צריכה לנסח את מערכת היחסים בין יהדות ודמוקרטיה לא במונחים של יריבות נצחית, אלא במונחים של מחלוקת מפרה, המונעת מתוך הבדלים אידיאולוגים אמיתיים, אך יש בה ערך ותועלת והיא אינה אמורה להיפתר בהכרעה חד צדדית.

לקראת יום הזיכרון לראש הממשלה יצחק רבין, מכון הרטמן משיק את מיזם "אות באות" (פרי עבודת תוכנית "בארי") שמציע מילון יהודי-דמוקרטי, שיכול לפתוח את השיח על השפה החדשה. לפניכם ארבעה שיעורים מצולמים על ארבעה ערכים, ותוכלו למצוא עוד המון תוכן כתוב על ערכים נוספים בעמוד המיזם.

השארת תגובה