הרשמה ל''דברים אחדים''

מס` 7
מאי 2010 | סיון תש"ע
 
 
 
 
 
 
מכון שלום הרטמן, גדליהו אלון 11
02-5611913 ,02-5675325
 
מרכז קוגוד לחקר מחשבה יהודית בת זמננו | המרכז לקידום המשכיות יהודית בצפון אמריקה | המרכז החינוכי לטיפוח זהות ישראלית-יהודית
בארי | מדרשיה | ביה''ס התיכון | לב-אהרן | תוכניות | אודות המכון | קמפוס | לוח שנה | פרסומים | ראשית
צור קשר | כניסה לצוות | תמוך במכון שלום הרטמן | הרשמה ותשלומים