לא תחמוד – הציווי ששומר עלינו מפני עצמנו

חברה שאין בה מחסומים בפני התאווה היא חברה שבה הזולת נתפס כאמצעי למטרה, ורק בעלי הכוח שולטים בה. בדיוק בגלל זה צריכים הגבלות על התאווה

מהו האיסור האמיתי בדיבר העשירי ״לא תחמוד״? האם אסורה החמדנות כשלעצמה, כמחשבה וכרגש שבלב? או רק אם היא מביאה לידי מעשה של ניצול או גזל?

יפה בניה חושבת שגם כשהחמדנות היא רק רגש כמוס בין האדם לבין עצמו היא גורמת לנזקים: החמדנות משחיתה קודם כל את נפש החומד, שעסוקה בלרצות עוד, להתמכר לצורך בבעלות, לשאוף לזה שמה ששייך לזולת יהיה שלך.

אבל גם הזולת נפגע מכך, ואיתו המרקם החברתי כולו, שבו אנשים רואים זה בזה אובייקטים. ומכאן חשיבותו של הדיבר האחרון בעשרת הדברות, השם מגבלה על החמדנות.

עוד בסדרה "מה הדיבר"

השארת תגובה