כיבוד הורים – סגולה לאריכות ימים של עם שלם

הציווי לכבד את ההורים צורם למי שהיה רוצה לכבדם מתוך נביעה טבעית. אבל אפשר לראות במצווה הזו גם כלי, המכשיר אדם מילדותו לראות מעבר לעצמו ולשאת בעול היותו חולייה בשרשרת הדורות וחלק מקהילה

 

בסרטון השני בסדרת הסרטונים "מה הדיבר", הרבנית תניה אלון מתלבטת בשאלה למה בכלל צריך ציווי לכבד הורים? האם הכבוד הזה לא אמור להיות דבר ברור מאליו? והאם לא נעדיף לכבד את הורינו באופן טבעי, מעצם היותנו ילדים שלהם, במקום להיות מצווים במין כבוד "מהונדס" הנובע מחוק?

הסברה שלה היא שמצוות כיבוד הורים חורגת בהרבה מההקשר של המשפחה הגרעינית: היא מהווה ערבות לשמירה על שרשרת הדורות,  והמשכיות הקיום המשפחתי, החברתי והאנושי, מתוך ראייה של מה שמעבר לאדם הפרטי. רק טבעי הוא, אם כן, שהשכר שלה אכן יהיה: "למען יאריכון ימיך".

עוד בסדרה "מה הדיבר"

 

השארת תגובה