/ תוכנית בארי

מתודות לצפייה אקטיבית בסרטים

השימוש בסרטים בכיתת הלימוד מאפשר התבוננות בסוג אחר של טקסט שמסוגל להביא ערך מוסף של המחשה ודרמה ולהוסיף בכך נדבך ללמידה הטקסטואלית.

השימוש בסרטים בכיתת הלימוד מאפשר התבוננות בסוג אחר של טקסט שמסוגל להביא ערך מוסף של ויזואליה, המחשה ודרמה ולהוסיף בכך נדבך ללמידה הטקסטואלית. סרט הוא טקסט קולנועי, וכמו כל טקסט יש לו רמה של "פשט" – כלומר הבנת סיפור העלילה כפשוטו, ורבדים של "רמז", "דרש" ו"סוד" שמזמינים התבוננות פרשנית המבקשת לחקור הן את המשמעויות האמנותיות והסמליות של הסרט והן את שאלת היחס בינו לבין המציאות שאותה הוא מתאר.

וכמו כל טקסט עמוק, גם סרט ראוי לצפייה חוזרת, התעכבות על סצנות מפתח ופרטים ובחינה שלהם, אך על פי רוב ההזדמנות לצפייה בסרט בכיתת הלימוד היא חד פעמית ובלתי חוזרת. דווקא לאור זאת חשוב להקדיש מחשבה לכך שהצופים יתבוננו בסרט באופן אקטיבי, תוך מיקוד תשומת הלב באותם היבטים שבהם הדיון בעקבות הסרט יתבקש להתמקד. המטרה היא להפוך את הצופים לסקרנים, קשובים וביקורתיים יותר בצפייה.

לאור זאת, מומלץ לשלב בכל צפייה בסרט גם משימת צפייה כלשהי שמטרתה להפוך את הצופים לאקטיביים ומעורבים.

להלן כמה מתודות וטכניקות למשימות כאלה:

1. רשומון

לפני הצפייה מקבל/ת כל תלמיד/ה פתק ובו תיאור קצר של דמות מהסרט שהוא/היא מתבקשת לעקוב אחריה ולנסות להבין משהו לגביה: המוטיבציות שלה, קריאת המציאות שלה והנרטיב שלה. בסיום הצפייה אפשר לחלק את הכיתה לחברותות המורכבות ממייצגי הדמויות השונות ולקיים דיון כאשר כל תלמיד/ה מייצג/ת את הדמות שבה התמקד/ה.

דוגמה: בסרט "וסרמן איש הגשם" הדמויות אחריהן מתבקשים הצופים לעקוב הן: אברהם וסרמן, נעמי – בתו של וסרמן, אורי – שליח הציבור, יונתן – נכדו של וסרמן. כל אחד מהם צריך לתת את ההסבר שלו לשאלה "מהי הסיבה שבגללה לא יורד גשם?"

אמר ריש לקיש: מאי דכתיב (דברים יא) "ועצר את השמים"? בשעה שהשמים נעצרין מלהוריד טל ומטר, דומה לאשה שמחבלת ואינה יולדת. והיינו דאמר ריש לקיש משום בר קפרא: נאמרה עצירה בגשמים, ונאמרה עצירה באשה. נאמרה עצירה באשה, שנאמר (בראשית כ, יח) "כִּי עָצרֹ עָצַר ה' בְּעַד כָל רֶחֶם". ונאמרה עצירה בגשמים, דכתיב (דברים יא, יז) ועצר את השמים. נאמר לידה באשה, ונאמר לידה בגשמים. נאמר לידה באשה, דכתיב (בראשית ל, כג) "ותהר ותלד בן". ונאמר לידה בגשמים, דכתיב (ישעיהו נה, י) והולידה והצמיחה. נאמר פקידה באשה, ונאמר פקידה בגשמים. נאמר פקידה באשה, דכתיב (בראשית כא, א) "וה' פקד את שרה". ונאמר פקידה בגשמים, דכתיב (תהילים סה, י) "פקדת הארץ ותשקקה רבת תעשרנה פלג אלהים מלא מים".תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף ח, עמוד א-ב

  • מי בסרט כמוהו "כאשה שמחבלת ואינה יולדת"?
  • מהי בעיניכם הסיבה לעצירת הגשמים?
  • מי צריך להשתנות ומהו השינוי שנדרש?
  • מהו רגע "הפקידה" בסרט בעיניכם? היכן מתרחש השינוי שבזכותו יורד גשם?

וסרמן איש הגשם

2. משפטי מפתח

במרכז הכיתה נניח צילומים של הדוברים בסרט (ניתן לעשות print screen) ונציע לתלמידים לחשוב מיהו האדם הזה? איך קוראים לו/לה? היכן נולד/ה? מה הוא/היא עושה בחיים?

כל תלמיד/ה מתבקש/ת לרשום במהלך הסרט ציטוטים חשובים לדעתם מתוך הסרט.
(אפשר להזכיר כי ישנם משפטים מתוך סרטים שהפכו ממש למטבעות לשון ולשאול את
התלמידים אם זכורים להם כאלה).

דוגמה: התבוננו בסרט "מאדם לאדם אנו חולפים כזרים" ורשמו משפטים חשובים בעיניכם.

בסיום הסרט כל תלמיד/ה מתבקש/ת לכתוב על גבי פתק ציטוט אחד שהותיר בה/בו רושם מיוחד על גבי דף ולהניחו ליד תמונה של הדובר בסרט. יתקיים דיון על הפער בין הדמויות בסרט של האנשים שצוטטו לבין הרושם הראשוני שיצרו.

3 . פסקול בלי תמונה

לפני הצפייה המלאה יאזינו התלמידים לקטע קצר מתוך הסרט ללא התמונה. התלמידים ינסו לנחש מיהם הדוברים בסרט ומהו ההקשר.

דוגמה: קטע בסרט "שלום כיתה ב'" שבו שומעים את התלמידים לומדים את השיר "אמר רבי עקיבא – ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה". בסיום הסרט: דיון על הפער בין מי שחשבנו ששרים את השיר לבין מי שגילינו ששרים אותו בפועל. איזו משמעות מקבל המשפט שהם שרים כאשר אנחנו מבינים את הסרט?

4 . תמונה ללא פסקול

לפני הצפייה המלאה יצפו התלמידים בקטע קצר מתוך הסרט ללא הפסקול (שימו לב שלפעמים תצטרכו להסתיר כתוביות). התלמידים ינסו לנחש מה מערכת היחסים בין הדוברים ועל מה הם מדברים.

דוגמה: סצנה מתוך הסרט "בינו לבינה" בה דנה ועמית מרהטים את ביתם בלי לשמוע מה הם אומרים.

בסיום הסרט: דיון על הפער בין הניחוש שלנו לבין מערכת היחסים בפועל בין דנה ועמית.

5 . בין טקסט לבין קונטקסט (הקשר).

לפני הצפייה בסרט ילמדו התלמידים טקסט כלשהו המופיע בסרט (הם עדיין לא יודעים היכן ובאיזה הקשר) וינסו לחשוב מה פירוש הטקסט ומהי משמעותו.

דוגמה: שיר "הרעות" בסיום פרק על יום הזיכרון והנכבה ב"עבודה ערבית".

לאחר הצפייה בסרט: דיון על ההקשר שבו מופיע הטקסט והמשמעויות הנוספות שהוא מקבל בתוך ההקשר.

בינו לבינה

 

6. מדרש קולנוע

לפני הצפייה בסרט ילמדו התלמידים מקור קלאסי כלשהו המופיע בסרט (הם עדיין לא יודעים היכן ובאיזה הקשר) וינסו לחשוב מה פירושו ומהי משמעותו.

דוגמה: המשפט מתהלים "לְּדָוִּד בָרוּךְ ה' צוּרִּי הַמְּלַמֵּד יָדַי לַקְּרָב אֶצְּבְּעוֹתַי לַמִּלְּחָמָה" בסרט "המשגיחים". לאחר הצפייה בסרט: דיון על ההקשר שבו מופיע המקור והמדרש שמביא הסרט לגבי המקור.

7. דף צפייה – מי אמר למי?

לפני הצפייה מקבל/ת כל תלמיד/ה רשימה של ציטוטים מתוך הסרט וצריכה תוך כדי הצפייה בסרט לרשום מי אומר אותם למי.

דוגמה: בסרט "תיכון ההזדמנות האחרונה" – מי אומר את המשפטים הבאים:

  • "כל החיים אמרו לי שיש לי פוטנציאל"
  • "החלום שלי הוא שיהיה לי חלום"
  • "100 זה כל החיים ו- 70 זה כל החיים"
  • "איך היא לא מתייאשת? -זה מה שמעניין אותי"

בעקבות הסרט דיון במשפטים שנאמרו ובמשמעותם עבור הדוברים ועבור השומעים.

8. דף צפייה – מה הייתי רוצה לשאול את הדמויות?

לפני הצפייה בסרט מקבל/ת כל תלמיד/ה דף ובו רשימה של מספר דמויות מרכזיות. תוך כדי הצפייה עליו/ה לרשום שאלות שהיה/תה רוצה להפנות לדמויות. המורה י/תעצור את
הסרט בסצנות מסוימות והתלמידים יתבקשו לרשום שאלות שהיו רוצים להפנות לדמות.

דוגמה: בסרט "מרכבה ירוקה": מה היית רוצה לשאול את יאיר (סשה) אחרי שהוא מוצא את תליון הצלב של אמו המנוחה? מה הייתם שואלים את דפנה אחרי שיאיר מראה לה את התליון?

בסיום הסרט: דיון בעקבות השאלות השונות שהיו רוצים להפנות לדמויות.

 

מרכבה ירוקה

9. דף צפייה – מה היית עונה במקום הדמות?

לפני הצפייה בסרט מקבל/ת כל תלמיד/ה דף ובו רשימה של מספר דמויות מרכזיות. תוך כדי הצפייה המורה י/תעצור את הסרט במספר סצנות מסוימות שמסתיימות בשאלה
כלשהי כלפי אחת הדמויות והתלמידים יתבקשו לענות בתור הדמות שאליה מופנית השאלה.

דוגמה: בסרט "קדיש לחבר" שואל אלכסנדר דמסקוי את עלי מסאלם (דקה 28) "מה עשו לך היהודים שאתה חושב ככה?" מה היית עונה במקום עלי?

כשמר זמסקוי מבקש מהתובע לבטל את התביעה נגד עלי (דקה 1:14) עונה לו התובע "הם פרצו לך לדירה, מי יודע לאן הם ירחיקו לכת כדי אם לא נעצור בעדם עכשיו. דווקא אתה (בתור יהודי) אמור לדעת את זה טוב יותר מכל אחד אחר". מה הייתם עונים לתובע במקום מר זמסקוי?

בסיום הסרט: דיון בעקבות התשובות השונות שנתנו.

10. האנתרופולוג/ית

לפני הצפייה בסרט – הנחייה לתלמידים לחשוב כאנתרופולוגים שבאים לחקור תרבות שהם לא מכירים ולנסות לענות תוך על שאלות לפני הצפייה ולאחריה על השאלות שמעסיקות את האנתרופולוג/ית שמגיע להכיר ולבחון חברה מסוימת:

דוגמה: בפרק "דת.קום" מתוך הטרילוגיה "צולם ביום חול" – מה יחס החברה החרדית למחשבים ולאינטרנט? כיצד היא מתמודדת עם התופעות הללו?

בסיום הצפייה – דיון על מה הניחו לפני הצפייה בסרט ומה התחדש להם בעקבותיו?


תכנית בארי מציעה למורים המלמדים בבתי ספר של בארי מאגר סרטים בנושאים הקשורים לתרבות ישראל באתר VOD יהודי . לקבלת הרשאת שימוש בסרטים יש לפנות אלינו באמצעות האתר.

חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics