/ תוכנית בארי

פגישה אישית עם חז"ל

השתלמויות בארי תשפ"א

שיחה מחודשת עם מקורות ישנים

רקע

עולם היהדות המסורתית כפי שהוא מוכר כיום לאדם הממוצע, שונה במידה רבה מעולמם של חז"ל, שהיו פורצי דרך, מחדשים ומקוריים בגישתם ליהדות. בהשתלמות נערוך היכרות עם עולם זה מבחינה היסטורית ותרבותית, תוך מפגש עם חיבורים מרכזיים ודרכי היצירה של חז"ל ורכישת כלים ראשוניים לקריאה בכתביהם. נשאל על הרלוונטיות של יצירה זו עבורנו ועל דרכי הנגשתה ללומדים היום. המורים ילמדו תוך התנסות בטכניקת הלמידה הבית-מדרשית, ויפגשו נושאים שונים בעולם היהודי, כפי שנידונו אצל חז"ל (ובמידת מה גם במקורות נוספים). הכוונה היא להכיר יהדות תוססת, יצירתית, פורצת גבולות, מתוחכמת וחדשנית, ובכך לאתגר את יהדותנו שלנו.

קהל היעד

מורים המלמדים תרבות יהודית-ישראלית, מחנכים, חדר-מורים, בעלי תפקידים אחרים.
מסגרת ההשתלמות: בית-ספרית, פסג"ה, אזורית, מחוזית, רב-מחוזית, ארצית …
שכבות הגיל: חט"ב, חט"ע, שש-שנתי, וכו'

מטרות הקורס

 • היכרות עם ספרות חז"ל בארון הספרים היהודי
 • התנסות בלמידה בית מדרשית כמתודה בלמידה ובהוראה
 • קיום שיח זהות יהודית בת-זמננו בהשראת חז"ל
 • מפגש עם יהדות רבת פנים, קולות וגוונים

תוכנית הקורס

5 מפגשים של 3 שעות אקדמיות (או בכל הרכב אחר, שישלים ל-30 שעות).
2 מפגשים של יום מלא במכון הרטמן (7 שעות אקדמיות כ"א)  = 14 שעות
ניתן לשלב מפגש אחד מתוקשב שבו המשתלמים לומדים מהבית על בסיס יחידה מוכנה ברשת.
סה"כ: 30 שעות.

בין הנושאים בהשתלמות

 • אלוהים של חז"ל ואלוהים שלנו
 • ארון הספרים שבין התנ"ך והפלמ"ח
 • סליחות, שמיטה, שבת וקדושת הארץ

ראשי פרקים להשתלמות:

 • היכרות כללית עם ארון הספרים היהודי ועם ספרות חז"ל
 • לימוד של סוגיות נבחרות בספרות חז"ל והרלבנטיות שלהן עבורנו
 • לוח השנה העברי בראי היצירה של חז"ל

פירוט המפגשים

 1. היכרות עם ארון הספרים – חגי תשרי בראי חז"ל
 2. סליחה וכפרה – מה גישת חז"ל לנושא, ומהי המהפכה שחוללו בתחום זה?
 3. הלל – פורץ דרך ופורץ גדר. תרומתו לעיצוב היהדות החזלי"ת.
 4. שמיטה – האם יעלה על הדעת שחז"ל עקרו מצווה מן התורה??
 5. מי אוהב את השבת? – על שבת אצל חז"ל, ועל שבת שלנו
 6. ניסים ונפלאות – האם יש להם מקום בהלכה? "תנור של עכנאי" ועוד כמה עלבונות.
 7. קדושת הארץ וגבולות הארץ – עמדות שונות וסותרות, או תפיסת עולם אחידה?
 8. "רציתי שתדע" – אלוהים של חז"ל ואלוהים שלנו.
 9. 2 ימי עיון במכון הרטמן – במסגרת הימים הפתוחים בחנוכה ובפסח.

מטלת סיום הקורס

בניית מערך שיעור כפול על טקסט של חז"ל שלא נלמד בהשתלמות, או הרחבה נוספת על טקסט שנלמד.

המערך יכלול פתיחה עיונית המציגה את המקור ופרשנותו ואת ההקשר להוראתו, ובהמשך תוצג הצעה למהלך הוראה, שיעשה שימוש מושכל בכלים ובתכנים שונים שנרכשו בהשתלמות וכן בכלים מתאימים נוספים לבחירת הכותב. רצוי לשלב בשיעור גם מרכיבים של העשרה מסוגים שונים (חזותית, מוזיקלית, משחק וכד').

 1. בסיום יש מקום לכתוב משוב, אם השיעור הועבר בפועל.
 2. יש להוסיף רשימה ביבליוגרפית, כמקובל.
 3. נספחים במידת הצורך (דף מקור, דף עבודה, מצגת וכד')
 4. בהתאם להנחיות משרד החינוך, העבודות הן אישיות.
 5. בשער העבודה יירשמו באופן ברור הפרטים הבאים:
  • שם ההשתלמות, והסמל הפדגוגי שלה.
  • שם המוסד שבו התקיימה ההשתלמות וכתובתו.
  • נושא העבודה.
  • שם מגיש העבודה + ת.ז.
  • שם בודק העבודה.
  • שם רכז ההשתלמות או מנהל המוסד.
  • תאריך ההגשה.

ביבליוגרפיה נבחרת להשתלמות ולעבודה

 1. אנגלרד, יצחק, תנור של עכנאי פירושיה של אגדה, שנתון המשפט העברי  א' (1974), עמ' 45-50 ‬‬‬‬
 2. ביאליק, ח.נ. ורבניצקי, י.ח., ספר האגדה, הוצ' דביר, תל אביב 1936.
 3. מרגליות, מרדכי, אנציקלופדיה לחכמי התלמוד והגאונים, הוצ' יבנה, תל אביב 2000.
 4. פוקס, שלמה, האונאה והתנור; עיון בסוגית אונאת דברים, בתוך: קולות 1 (2003)
 5. פרנקל, יונה, עיונים בעולמו הרוחני של סיפור האגדה, הוצ' הקיבוץ המאוחד, תל אביב 1981.
 6. ציון, תניא, סיפורי ראשית; רב-שיח על שאלות אנושיות בספר ויקרא, הוצ' משכל 2002
 7. קלדרון, רות, השוק. הבית. הלב., הוצ' כתר, ירושלים 2001
 8. קפלון, יונדב, ממך אליך; ספר השבת, הוצ' משכל, תל אביב 2010
 9. שטיינזלץ, עדין, מדריך לתלמוד; מושגי יסוד והגדרות, הוצ' כתר, ירושלים 1984
 10. שנאן, אביגדור, עולמה של ספרות האגדה, הוצ' משרד הבטחון, תל אביב 1987
עוד בנושא
חיפוש
עיקבו אחרי מכון הרטמן
הרשמו לניוזלטר של מכון הרטמן

SEND BY EMAIL

The End of Policy Substance in Israel Politics